UnionPay карт

UnionPay карт


Юнион Пэй карт нь төгрөгийн, долларын болон юанийн аль ч дансаар ашиглах боломжтой төдийгүй гадаадад та ханшийн хамгийн бага эрсдэлтэйгээр ашиглах боломжийг бид таньд олгож байна.

Давуу талууд:

 • Төгрөг, доллар болон юанийн 3-н төрлийн данснаас сонгон хэрэглэх;
 • БНХАУ болон дэлхийн аль ч улс орнуудад сурч амьдардаг, ажилладаг иргэдэд төлбөрийн нэгдсэн үйлчилгээг авах боломжийг олгох;
 • Union Рay International байгууллагаас дэлхий даяар зарласан хөнгөлөлт, урамшуулалд хамрагдах; /http://unionpayintl.com/
 • Интернэт банкны эрхийг үнэ төлбөргүй нээлгэж, өдөр тутмын гүйлгээгээ хянах, дансны хуулга харах үйлчилгээг ашиглах
 • Тусч мэдээ үйлчилгээ буюу дансанд орлого зарлага хийсэн гүйлгээний мэдээг харах зэрэг үйлчилгээнд бүртгүүлэн ашиглах

Картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Жилийн хүү

Төгрөгийн данстай20,000₮20,000₮2 жил

5,000₮

2.4% /100,000-с дээш үлдэгдэлд

Долларын данстай

10$

2.4% /50$ -с дээш үлдэгдэлд

Юанийн данстай

50¥

2.4% /300¥ -с дээш үлдэгдэлд
Дуал карт


Дуал карт нь Үндэсний брэнд Т картаар олон улсад гүйлгээ хийх боломжийг харилцагчид олгож, олон улсын ЮнионПэй картын сүлжээтэй нэгтгэн, хамтран гаргасан картын бүтээгдэхүүн юм. Харилцагч та Дуал хосолсон олон улсын төлбөрийн картыг иргэдийн харилцах болон хугацаагүй хадгаламж, дуал картын дансанд тус тус холбуулах боломжтой.Давуу тал:

 • Дотооддоо болон гадаадын оронд төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Таныг гадаад улс оронд төлбөр, тооцоо гүйцэтгэх тохиолдолд гүйлгээ хийсэн валютын төрлөөс хамааран банк бэлэн бус ханшаар хөрвүүлэн тооцож өгөх
 • Өдөрт зарлагадах бэлэн мөнгө болон худалдан авалтын дүн өндөр
 • Дансны үлдэгдэлдээ хүү тооцуулах зэрэг давуу талтай.
 • Union Рay International байгууллагаас дэлхий даяар зарласан хөнгөлөлт, урамшуулалд хамрагдах; /http://unionpayintl.com/
 • Интернэт банкны эрхийг үнэ төлбөргүй нээлгэж, өдөр тутмын гүйлгээгээ хянах, дансны хуулга харах үйлчилгээг ашиглах
 • Тусч мэдээ үйлчилгээ буюу дансанд орлого зарлага хийсэн гүйлгээний мэдээг харах зэрэг үйлчилгээнд бүртгүүлэн ашиглах


Картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Дэд карт захиалах

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Жилийн хүү

Төгрөгийн данстай


6,000₮


6,000₮


3,000₮


3 жил


1,000₮

2.4%

Юанийн данстай

2.4%Картын үйлчилгээний нөхцөл:


Төгрөг

Ам.Доллар

Юань

Картын гүйлгээний тоолуурын лимит

1

Бэлэн мөнгө авах гүйлгээний тоо

20

10

20

2

АТМ-аас нэг удаа гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ

Карт хүлээн авагч банкны АТМ-ын мөнгө бэлтгэж багцлах чадамжаас хамаарна. Манай банкны АТМ-ээс нэг удаадаа 25 ширхэг дэвсгэрт багцлах боломжтой. Жнь: АТМ-дзөвхөн 20,000-тын дэвсгэрт байна гэж үзвэл 20,000₮ х 25ширхэг=500’000₮-ыг АТМ багцлах боломжой юм.

3

Худалдан авах хийх гүйлгээний тоо

40

15

40

4

Картын ПИН код шалгах тоолуур

3

Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит

5

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

6,000,000₮

3,000$

30,000¥

6

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

6,000,000₮

3,000$

20,000¥

7

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

6,000,000₮

3,000$

30,000¥

Картын үйлчилгээний шимтгэл:


Гүйлгээний төрөл

Банк

ЮнионПэй карт (₮,$,¥)

1

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

Гадаадын банк

1% (min 13 ¥)1.5%(min 3$)

Капитал банк

100₮

Дотоодын бусад банк

500₮

2

Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах

Капитал банк

150₮

Дотоодын бусад банк

500₮

3

АТМ-аас дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

4

Салбар, ТТ-өөс дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

5

АТМ ашиглан картнаас картруу мөнгө шилжүүлэх

Капитал банк

100₮

6

АТМ ашиглан картын нууц дугаар солих, шинээр авах /PIN, iPIN/

Капитал банк

1000₮

7

АТМ ашиглан картаар хийгдсэн сүүлийн 11 гүйлгээний хуулга авах

Капитал банк

100₮