МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2355.51 2350.00 2370.00 2348.00 2368.00
EUR 2629.46 2593.40 2671.20 2590.80 2668.50
JPY 21.22 20.84 21.86 20.84 21.79
CNY 344.84 343.00 348.00 342.80 347.70
KRW 2.06 1.96 2.16 1.91 2.14
RUB 39.23 37.76 41.92 38.53 41.70
GBP 2981.84 2926.30 3118.20 2929.20 3115.10
CHF 2421.25 2343.20 2672.40 2345.50 2669.70
SEK 269.24 0.00 0.00 237.20 301.20
AUD 1777.82 1734.40 1902.10 1736.10 1890.80
HKD 302.01 0.00 0.00 291.00 333.70
CAD 1767.34 0.00 0.00 1752.50 1893.20
SGD 1694.92 0.00 0.00 1629.50 1780.90