МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2566.89 2564.00 2574.00 2562.00 2572.00
EUR 2940.50 2877.10 2947.10 2874.20 2944.20
JPY 22.70 22.24 23.40 22.24 23.33
CNY 370.42 368.00 372.50 368.00 372.00
KRW 2.29 2.19 2.31 2.22 2.31
RUB 38.86 36.46 39.92 37.20 39.70
GBP 3373.92 3261.70 3427.20 3265.00 3423.80
CHF 2566.51 2473.40 2679.60 2475.90 2676.90
SEK 284.44 0.00 0.00 251.10 310.30
AUD 1861.51 1813.60 1984.50 1815.40 1972.70
HKD 327.73 0.00 0.00 317.00 341.50
CAD 1955.73 0.00 0.00 1919.60 1998.30
SGD 1871.59 0.00 0.00 1796.30 1951.30