МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2405.92 2404.00 2414.00 2402.00 2410.00
EUR 2821.18 2808.00 2873.50 2805.20 2870.60
JPY 21.60 21.41 22.13 21.41 22.06
CNY 376.45 376.50 379.50 376.30 379.20
KRW 2.21 2.11 2.26 2.13 2.26
RUB 38.51 37.61 40.02 38.38 39.80
GBP 3225.74 3174.20 3330.10 3177.40 3326.80
CHF 2407.48 2338.90 2534.50 2341.20 2532.00
SEK 274.63 0.00 0.00 245.70 305.80
AUD 1808.41 1784.00 1945.40 1785.80 1933.80
HKD 306.49 0.00 0.00 296.00 319.40
CAD 1869.18 0.00 0.00 1857.10 1934.70
SGD 1786.46 0.00 0.00 1731.80 1884.70