МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2423.37 2418.00 2430.00 2416.00 2428.00
EUR 2973.96 2931.80 3002.80 2928.90 2999.80
JPY 21.90 21.57 22.75 21.57 22.68
CNY 378.55 376.00 380.00 375.80 379.70
KRW 2.27 2.17 2.37 2.12 2.35
RUB 42.81 41.03 45.51 41.87 45.30
GBP 3373.09 3296.70 3459.80 3300.00 3456.30
CHF 2535.44 2434.40 2648.90 2436.80 2646.30
SEK 302.53 0.00 0.00 268.40 335.20
AUD 1942.82 1891.60 2058.10 1893.50 2045.80
HKD 309.99 0.00 0.00 299.00 323.00
CAD 1950.48 0.00 0.00 1911.30 1994.70
SGD 1836.86 0.00 0.00 1765.80 1925.90