МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ   БЭЛЭН АВАХ ХАНШ   БЭЛЭН ЗАРАХ  ХАНШ   БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ   БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ 
USD 2632.52 2625.00 2640.00 2623.00 2638.00
EUR 2968.69 2946.60 3023.80 2943.70 3020.80
JPY 23.70 23.48 24.76 23.48 24.69
CNY 389.00 385.00 390.00 385.00 389.50
KRW 2.34 2.25 2.40 2.28 2.40
RUB 39.50 38.42 42.22 39.20 42.00
GBP 3384.24 3326.50 3501.80 3329.80 3498.30
CHF 2610.85 2530.90 2746.60 2533.40 2743.90
SEK 284.50 0.00 0.00 252.40 311.70
AUD 1875.28 1823.20 2001.00 1825.00 1989.10
HKD 335.46 0.00 0.00 324.10 349.60
CAD 1987.71 0.00 0.00 1959.90 2043.50
SGD 1938.96 0.00 0.00 1870.40 2036.00