​S.W.I.F.T үйлчилгээ

Манай банк олон улсын санхүүгийн нэгдсэн SWIFT сүлжээг ашиглан таны мөнгийг дэлхийн аль ч улс оронд найдвартайгаар шилжүүлэн илгээнэ. Дэлхийн улс орон бүр гадаад төлбөр тооцоогоо энэхүү сүлжээг ашиглан хийдэг учир таны шилжүүлсэн мөнгө ажлын 2-3 хоногийн дотор хүлээн авагчийнхаа дансанд орно.

SWIFT сүлжээг ашиглан гуйвуулга илгээхэд шаардагдах зүйлс:

  • Хүлээн авагчийн банк, банкны хаяг, Банкны SWIFT код / банкны код, салбарын нэр/
  • Хүлээн авагчийн нэр, хүлээн авагчын дансны дугаар хаяг, холбоо барих мэдээлэл

Гуйвуулгын шимтгэл:

Үйлчилгээ

Төрөл

Шимтгэл

Долларын шилжүүлэг

1-5,000$

15,000 төг

5,001-10,0000$

25,000 төг

100,00 дээш

40,000 төг

Еврогийн шилжүүлэг

1-5,000$

15,000 төг

5,001-10,0000$

25,000 төг

100,00 дээш

40,000 төг

Рублийншилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй

15,000 төг

Иенийн шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй

15,000 төг

Воны шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй

15,000 төг

Бусад валютын

Дүн харгалзахгүй

25,000 төг

SWIFT-ИЙН ДАМЖУУЛАГЧ БАНКНЫ ШИМТГЭЛ

Үйлчилгээ

Төрөл

Шимтгэл

Ам.долларын шилжүүлэг

/1–20,000 доллар

25$

20,001–200,000 доллар

50$

200,001-ээс дээш

75$

Еврогийн шилжүүлэг

1-20,000 евро

20 евро

20,001-50,000 евро

50 евро

50,001–100,000 евро

75 евро

100,001-ээс дээш евро

100 евро

Рублийн шилжүүлэг

Мөнгөн дүн харгалзахгүй

300 рубль

Иенийн шилжүүлэг

Харилцагч банк

0,05% (minimum 2,500 иен)

Бусад банк

0,10 % (minimum 5,000 иен

Воны шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй

20,000 вон

Бусад валютын шилжүүлэг

Юань /дүн харгалзахгүй/

50 CNY

AUD GBP дүн харгалзахгүй

30 $