2018.12.21-НИЙ ӨДӨР КАПИТАЛ БАНКНЫ АЖИЛЛАХ ЦАГИЙН ХУВААРЬ