Үндэсний 100 хувь хөрөнгө оруулалттай Арилжааны анхны банк Капитал банк