Цалингийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан болон хамтран ажиллах гэрээ байгуулаагүй төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын ажиллагсдад ирээдүйн цалин түүнтэй адилтгах орлого, хөдлөх, үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалан санхүүгийн хэрэгцээг нь хангахад зориулсан зээлийн бүтээгдэхүүн юм. Зээлийн зарцуулалтыг банк хянахгүй бөгөөд нэг өдрийн дотор шуурхай шийдэх бүрэн боломжтой

Зээлийн нөхцөл:

Хамтран ажиллах гэрээтэй

Хүүний хувь

Төгрөг

Валют

УБ хот

Орон нутаг

УБ хот

Орон нутаг

1.5%-2.0%

Зээлийн хэмжээ

Гарт олгох цалинг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх /Зээлийн дээд хэмжээ 8.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй/

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Нэмэлт нөхцөл

Барьцаа хөрөнгө нь цалин ба түүнтэй адилтгах орлого

Цалингийн зээлийн хамтран ажиллах гэрээтэй

Хүүний хувь

Төгрөг

УБ хот

Орон нутаг

1.8%-2.2%

Зээлийн хэмжээ

Гарт олгох цалинг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх /Зээлийн дээд хэмжээ 5.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй/

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Нэмэлт нөхцөл

Барьцаа хөрөнгө нь цалин ба түүнтэй адилтгах орлого

Цалингийн зээлийн гэрээ байгуулаагүй

Хүүний хувь

Төгрөг

УБ хот

Орон нутаг

2.0%-2.4%

Зээлийн хэмжээ

Гарт олгох цалинг 12 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэх /Зээлийн дээд хэмжээ 8.0 сая төгрөгөөс хэтрэхгүй/

Зээлийн хугацаа

24 хүртэл сар

Нэмэлт нөхцөл

1,000,001 төгрөгөөс дээш үнийн дүнтэй зээлд хөдлөх хөрөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаална.

 

 

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Зээл судалсны шимтгэл

1.0%

 

Зээл хүсэгчид тавих шалгуур:

  • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэнбайх;
  • Сүүлийн нэг жил ба түүнээс доошгүй хугацаагаар үндсэн ажилтнаар тогтвортой ажилласан, цаашид тогтвор суурьшилтай ажиллах
  • Хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа нь зээлийн гэрээний хугацаанаас урт байх
  • Тухайн орон нутагт байнгын оршин суугч байх
  • Хугацаа хэтэрсэн өр төлбөргүй байх
  • Зээлдэгчийн цалингийн орлого нь нийгмийн даатгалын дэвтрээр баталгаажсан, бусад орлогын эх үүсвэрийг баримтаар нотолсон байх
  • Зээлдэгчийн сард төлөх зээл, зээлийн хүүний нийт дүн нь /бусад хэвийн зээлийн эргэн төлөлтийг оруулан тооцно /өрхийн орлогын 60%-иас хэтрэхгүй байх

Бүрдүүлэх материал:

·         Байгууллагын тодорхойлолт, хүсэлт

·         Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;

·         Иргэний үнэмлэхний хуулбар

·         Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар

·         Оршин суугаа газрын тодорхойлолт

·         Батлан даалтын гэрээ; /шаардлагатай тохиолдолд

·         Хөдөлмөрийн болон үр дүнгийн гэрээ