ХҮҮХЭД БҮРИЙН ЦАРАЙНД ЖАРГАЛ ҮРГЭЛЖИД ГЭРЭЛТЭГ мэдээ

ХҮҮХЭД БҮРИЙН ЦАРАЙНД ЖАРГАЛ ҮРГЭЛЖИД ГЭРЭЛТЭГ мэдээ