ХҮҮХЭД БҮРИЙН ЦАРАЙНД ЖАРГАЛ ҮРГЭЛЖИД ГЭРЭЛТЭГ мэдээ