Хугацаатай хадгаламж

Энэхүү хадгаламж нь та тодорхой хугацаа зааж мөнгөн хөрөнгөө найдвартай хадгалуулж, хүүгийн орлого олох ба энэ хугацааны туршид орлогын гvйлгээ хийх боломжтой хадгаламж юм.

Давуу тал:

 • Хүүгийн өгөөж харьцангуй өндөр
 • Хугацааны өргөн сонголттой
 • Олон төрлийн валютаар нээх боломжтой
 • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах
 • Соронзон тууз бүхий нууцлал өндөртэй хадгаламжийн дэвтэртэй
 • Дансандаа орлого нэмэхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлэх боломжтой
 • Хамтран эзэмшигчтэй байж болно
 • Хадгаламжийн данс нээхэд шимтгэл авахгүй

Энгийн хугацаатай хадгаламж

Хүү/жилээр/

Төгрөг

Ам.доллар

Евро

Юань

Бусад валют

3 сар

11.20%

4.0%

2.50%

3.0%

Гэрээгээр тохиролцоно

6 сар

13.20%

5.0%

2.8%

3.50%

9 сар

14.20%

5.5%

3.2%

3.8%

12 сар

15.50%

6.3%

3.6%

4.2%

13 сар

15.55%

6.35%

3.63%

4.25%

14 сар

15.60%

-

-

-

18 сар

15.80%

6.50%

3.8%

4.50%

24 сар

16.00%

6.80%

4.0%

5.0%

Дансны доод үлдэгдэл

20000 төгрөг

20 ам.доллар

10 евро

100 юань

Тодорхойлолт

3000 төгрөг

Бууруулсан хүү Төгрөг, ам.доллар, евро, юанын хадгаламжийн хувьд тухайн валютаарх хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар, бусад валютын хувьд жилийн 0,3%-аар тооцно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/

Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд:

 • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./

Тайлбар:

 • Хадгаламжийн хугацаагаа сунгуулаагүй тохиолдолд хугацааны эцэст дансны үлдэгдлийг хугацаагүй хадгаламжид шилжүүлнэ.
 • Хэрвээ хадгаламжийн хугацаа дуусахад автоматаар сунгуулахыг хүсвэл банкинд гэрээний хугацаа дуусахад шууд үргэлжлүүлэн сунгагдаж байх хүсэлтийг бичгээр гаргана.