Хугацаагүй хадгаламж

Та мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаа заахгүйгээр найдвартай хадгалуулж, хүүгийн орлого олох ба хүссэн үедээ орлого зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой хадгаламж юм.

Давуу тал:
 • Хугацаа заахгүй хадгалуулснаар хүүгийн орлого алдахгүйгээр хүссэн үедээ зарлагын гүйлгээ хийж болно
 • Олон төрлийн валютаар нээх боломжтой
 • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Дотоодод хэрэглэх эрх бүхий хугацаагүй хадгаламжийн карт нээлгэж болох ба түүгээрээ АТМ-с мөнгө авах болон картаар үйлчлүүлэгч байгууллагаар үйлчлүүлэх боломжтой
 • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах, шуурхай гүйлгээ хийх
 • Орлого, зарлагын гүйлгээ хийхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлж болно
 • Хамтран эзэмшигчтэй байж болно
 • Хадгаламжийн данс нээхэд шимтгэл авахгүй


Төгрөг

MNT

Ам.доллар

USD

Евро

EUR

Юань

CNY

Бусад валют

Жилийн хүү

7.2%

2.5%

1.4%

2.0%

Гэрээгээр тохирно.

Дансны доод үлдэгдэл

MNT 10,000

USD 10

EUR 5

CNY 50

Данс хөтөлсний хураамж

Жилийн эцэст 1,000 төг /тэнцэх валют/

Бүрдүүлэх материал:
 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/

Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд:

 • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./