Харилцах данс /аж ахуй нэгж/

Капитал банкинд харилцах данс нээлгэснээр танай байгууллага өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаа, төлбөр тооцоогоо хурдан шуурхай найдвартай гүйцэтгэх болно.Та харилцах дансаа төгрөг болон бусад валютаар нээлгэх боломжтой ба харилцах данс нээлгэхэд ямар нэгэн шимтгэл, хураамж төлөхгүй.

Харилцах данс нээлгэснээрээ та дараах үйлчилгээнүүдийг авах боломжтой:

 • Бэлэн мөнгөний орлого зарлагын гүйлгээ хийх
 • Бэлэн мөнгийг цүнхээр хурааж, харилцах дансанд шилжүүлэх
 • Гадаад болон дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Төрөл бүрийн валютын арилжаа
 • Гадаад худалдааны төлбөр тооцоо гүйцэтгэх
 • Зээл авах, түүний төлбөр тооцоог хийх
 • Бүх төрлийн чекийн төлбөр тооцоо хийх
 • Дансны үлдэгдэлд хүүг
 • Факсаар төлбөрийн баримт хүлээн авч төлбөр тооцоо хийх
 • Интернэт банкны үйлчилгээ зохицуулах

Шимтгэл:

Үйлчилгээ

Төгрөг

Бусад валют

Данс нээх шимтгэл

Шимтгэлгүй

Шимтгэлгүй

Гарын үсгийн баталгааны маягт

Үнэгүй

Харилцах дансны бэлэн орлогын гүйлгээ

Шимтгэлгүй

Шимтгэлгүй

Харилцах дансны бэлэн бус орлогын гүйлгээ

Шимтгэлгүй

Гадаад валютын харилцах дансанд бэлэн бусаар орсон валютаас /ам.доллараас бусад валютын хувьд Монголбанкны албан ханшаар ам.долларт хөрвүүлэн шимтгэлийг авах/:

USD 50,000 хүртэл дүнгийн 0,3% USD 50,001 буюу түүнээс дээш дүнтэй орлогоос 0,35%

Байгууллагын харилцах дансны бэлэн зарлагын гүйлгээний хураамж

Хураамжгүй

Хураамжгүй

Бэлэн бус ханшаар дансандаа худалдаж авсан валютыг бэлнээр олгох

Шимтгэлгүй

Улаанбаатар хотын салбар нэгж

Үнийн дүнгийн 0,25% шимтгэл

Багануур болон орон нутгийн салбар нэгж

Үнийн дүнгийн 0,3% шимтгэл

Бүх төрлийн харилцах данснаас хийгдэх бэлэн бус зарлагын гүйлгээний хураамж /банк доторх данс хооронд/

Хураамжгүй

Хураамжгүй

Бүх төрлийн харилцах данснаас хийгдэх бэлэн бус зарлагын гүйлгээний хураамж /банк хоорондын шилжүүлэг/

300 төг

1,000 төг/тэнцэх валют

Энгийн харилцах данс хөтөлсний хураамж

/Тус хураамжийг дансны доод үлдэгдэл харгалзахгүйгээр сар бүр данснаас суутгаж авна. /

1,000 төг

1,000 төг /тэнцэх валют/

Идэвхигүй данс хөтөлсний хураамж

/Тус хураамжийг дансны доод үлдэгдэл харгалзахгүйгээр сар бүр данснаас суутгаж авна. /

100 төг

100 төг /тэнцэх валют/

Данс хаах /бэлэн болон бэлэн бусаар/

10,000 төг

10,000 төг /тэнцэх валют/

Байгууллагын “Шаталсан хүүт” харилцах дансны ерөнхий нөхцөл:

Ангилал

Валют

Дансны үлдэгдэл

Жилийн хүү

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 1

MNT

10,000 -9,999,999

0.0%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 2

10,000,000 – 49,999,999

3.6%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 3

50,000,000 ба түүнээс дээш

5.4%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 1

USD

500 – 9,999

0.0%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 2

10,000 – 49,999

1.8%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 3

50,000 ба түүнээс дээш

2.7%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 1

CNY

100 – 49,999

0.0%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 2

50,000 – 499,999

1.8%

Шаталсан хүүт харилцах. Шатлал 3

500,000 ба түүнээс дээшг

2.7%

Байгууллагын гадаад валютын энгийн харилцах дансны ерөнхий нөхцөл:

Валют

Дансны доод үлдэгдэл

EUR

EUR 10.0

CNY

CNY 100.0

JPY

JPY 1,300

KRW

KRW 12,000

RUB

RUB 600


Бүрдүүлэх материал:

 • Харилцах нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот
 • Улсын татварын албаны мэдэгдэл
 • ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж харилцах данс нээлгэсний дараа байнгын гүйлгээ хийх итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулна./
 • Дансны доод үлдэгдэл

Байгууллагын данс нээх хүсэлт татаж авах