Урьдчилсан хүүт хадгаламж

Энэхүү хадгаламж нь тодорхой хугацаа зааж хадгалах бөгөөд хүүгийн орлогоо урьдчилан авч, санхүүгийн хэрэгцээгээ хангах боломжтой.

Давуу тал:
 • Хадгаламжийн хүүгийн орлогоо сар бүрийн 1-нээс хойш авах, хугацаат чанар алдагдахгүй
 • Гадаад, дотоодын шилжүүлэг хийх
 • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах
 • Орлого, зарлагын гүйлгээ хийхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлж болно
 • Хамтран эзэмшигчтэй байж болно
 • Орлогын гүйлгээ болон дүнг хязгаарлахгүй
 • Хадгаламжийн данс нээхэд шимтгэл авахгүй
Урьдчилсан хүүт хадгаламж Хүү/жилээр/ Бусад валют
төгрөгөөр ам.доллароор
6 сар 9.6% 4.0% RUB, JPY -
хүүг гэрээгээр тохиролцоно.
9 сар 12.0% 4.5%
12 сар 13.0% 5.0%
13 сар 13.0% 5.0%
18 сар 14.2% -
24 сар 14.6% -
Доод үлдэгдэл 1 000 000 төгрөг 1 000 ам.доллар
Тодорхойлолт 3,000 төг
Бууруулсан хүү Төгрөг, ам.доллар, евро, юанын хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар, бусад валютын хувьд жилийн 0,3%-аар тооцно.

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/

Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд:

 • Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./