Унагалдай

Унагалдай

Энэхүү хадгаламж нь та тодорхой хугацаа зааж хүүхдийнхээ нэр дээр хуримтлал үүсгэх ба насанд хүртэл нь хүүгийн өндөр орлого олж, ирээдүйг нь баталгаажуулах боломжтой хадгаламж юм.

Давуу тал:
 • Бусад төрлийн хадгаламжаас өндөр хүүтэй
 • Монгол Улсын Засгийн Газраас олгож буй сар бүрийн хүүхдийн мөнгийг автоматаар шилжүүлж, хадгаламжиндаа нэмэх
 • Банкнаас зарласан хүүхдэд зориулсан урамшуулалд тухай бүр хамрагдах
 • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах
 • Соронзон тууз бүхий нууцлал өндөртэй хадгаламжийн дэвтэртэй
 • Дансандаа орлого нэмэхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлэх боломжтой
 • Хадгаламжийн данс нээхэд шимтгэл авахгүй

Ангилал

Төгрөг

Ам доллар

Бусад валютын хувьд

Жилийн хүү

Жилийн хүү

18 жил хүртэл

15.8%

8.1%

Гэрээгээр тохиролцоно.

16.0%

-

Дансны доод үлдэгдэл

10,000 төгрөг

10 ам доллар

Бүрдүүлэх материал:

 • Хүүхдийн төрсөний гэрчилгээ /Насанд хүрээгүй иргэн буюу хүүхэд/
 • Эцэг, эх, хууль ёсны асран хамгаалагчийн иргэний үнэмлэх хуулбар
 • Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./
Тайлбар:
 • Хэрвээ хугацаанаасаа өмнө мөнгөө авах бол хугацаагүй хадгаламжийн хүүгийн 50 хувиар тооцон бодогдоно.
 • Хадгаламжийн хугацаагаанд банкны хүү өөрчлөгдсөн бол уг хүүг гэрээний хугацаа дуусах өдөр хүртэл хэвээр мөрдөнө.
 • Хадгаламжийн хугацаагаа сунгуулаагүй тохиолдолд хугацааны эцэст дансны үлдэгдлийг хугацаагүй хадгаламжид шилжүүлнэ.
 • Хэрвээ хүүхдийг 18 нас хүртэл жил бүр автоматаар сунгуулахыг хүсвэл банкинд гэрээний хугацаа дуусахад шууд үргэлжлүүлэн сунгагдаж байх хүсэлтийг бичгээр гаргана.
 • Насанд хүрээгүй тул эцэг эх, асран хамгаалагч нь заавал хамтран эзэмшигч байна.