Т.Энхтүвшин

Төмөрболдын Энхтүвшин

Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн захирал

2017 оноос Капитал банкны Захиргаа, хүний нөөцийн хэлтсийн захирал

2016-2017 он Капитал банкинд хүний нөөцийн ахлах менежер

2014-2016 он Капитал банкинд хүний нөөцийн ахлах мэргэжилтэн

2013-2014 он Жаст ойл ХХК-ий хэлстийн захирал,

2010-2013 он Хадгаламж банкны хүний нөөцийн мэргэжилтэн, Ахлах мэргэжилтэн

Боловсрол:

2006-2010 он ХААИС-ЭЗБС-ийн Бакалавр