Төлбөрийн карт


Картын ангилал. /Алтан, Энгийн/ Та өөрийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан дараах нэр бүхий ангиллын картын нөхцлийг судалж сонголтоо хийх боломжтой.

  • Алтан карт нь хувь хүмүүс зориулсан карт бөгөөд энгийн картыг бодвол нэр хүнд, байршуулах хөрөнгийн хэмжээ, өдөрт гаргах бэлэн мөнгөний хязгаараараа ялгаатай.
  • Энгийн карт нь мөн хувь хүмүүст зориулсан карт бөгөөд байршуулах хөрөнгийн хэмжээ, үйлчилгээний хураамж нь алтан картыг бодвол бага боловч хэрэглээний хүрээ, ашиглалтаараа бусад картаас ялгаагүй юм.