ТУСЧ МЭДЭЭ

ТУСЧ МЭДЭЭ

Тусч мэдээ гэж юу вэ? Дансанд орсон, гарсан гүйлгээний мэдээллийг гар утсанд мессеж илгээн мэдэгдэх үйлчилгээ юм. Бүх үүрэн телефоны хэрэглэгчид уг үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

Үйлчилгээний боломжууд:

Тусч мэдээ үйлчилгээг авсанаар төлбөрийн картын болон хувийн хадгаламж, харилцах дансны орлого, зарлагын мэдээг гар утсаар авах боломжтой. Мэдээллийг тогтмол авсанаар та

  • Заавал интернэтэд холбогдох эсвэл АТМ дээр очиж дансаа шалгаж, цагаа үрэх хэрэггүй.
  • Лавлах төвд залган гар утасны нэгж зарцуулах шаардлагагүй.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл:

Жилийн хураамж Хураамжгүй
Банкнаас илгээх мессеж50₮