ТУСЧ МЭДЭЭ

Тусч мэдээ гэж юу вэ? Дансанд орсон, гарсан гүйлгээний мэдээллийг гар утсанд мессеж илгээн мэдэгдэх үйлчилгээ юм. Бүх үүрэн телефоны хэрэглэгчид уг үйлчилгээг ашиглах боломжтой.

Үйлчилгээний боломжууд:

Тусч мэдээ үйлчилгээг авсанаар төлбөрийн картын болон хувийн хадгаламж, харилцах дансны орлого, зарлагын мэдээг гар утсаар авах боломжтой. Мэдээллийг тогтмол авсанаар та

  • Заавал интернэтэд холбогдох эсвэл АТМ дээр очиж дансаа шалгаж, цагаа үрэх хэрэггүй.
  • Лавлах төвд залган гар утасны нэгж зарцуулах шаардлагагүй.

Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нөхцөл:

Жилийн хураамж Хураамжгүй
Банкнаас илгээх мессеж50₮