ТУСЧ МЭДЭЭ

Тусч мэдээ нь дансанд орсон, гарсан гүйлгээний мэдээллийг гар утсанд мессеж илгээн мэдэгдэх үйлчилгээ юм.

Бүх үйлчилгээний телефон хэрэглэгч энэхүү үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой.

Үйлчилгээний давуу тал:

Тусч мэдээ үйлчилгээг авснаар төлбөрийн картын болон хувийн хадгаламж, харилцах дансны орлого, зарлагн мэдээг гар утсаар хүлээн авах боломжтой. Мэдээллийг тогтмол авснаар дараах давуу тал бий болно. Үүнд:

  • Заавал интернэтэд холбогдох эсвэл АТМ дээр очиж дансаа шалгаж цагаа үрэх хэрэггүй.
  • Лавлах төв рүү залган гар утасны нэгж зарцуулах шаардлагагүй.