2015

Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилтийн Форум-2014 ирэх 12 дугаар сарын 16-ны өдөр болно.

Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилтийн Форум-2014  ирэх 12 дугаар сарын 16-ны өдөр болно. Монголын Банкны Холбооноос БОНХЯ, Монголбанк, Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци болон Нидерландын Хөгжлийн Банктай хамтран "Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилтийн Форум 2014"-г "Тогтвортой санхүүжилт: Хамтын зүтгэлээр зөв хөгжлийг бүтээхүй" сэдэв дор 2014 оны 12 дугаар сарын 16-ны өдөр Улаанбаатар хотод зохион байгуулах гэж байна. Уг Форумаар тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн зарчмуудыг нийт банкууд ...

2014/12-Р Сар/13 Дэлгэрэнгүй