Тогтвортой санхүүжилт

Уушгиа эрүүл болгохын тулд унаагаа эрүүл болгох цаг иржээ...

Уушгиа эрүүл болгохын тулд унаагаа эрүүл болгох цаг иржээ... Өвлийн улирал эхлэх бүрт яригддаг Улаанбаатар хотын хамгийн том асуудал бол агаарын бохирдол юм. Жил бүр л энэ талаар ярьсаар байгаа боловч дорвитой арга хэмжээ авахгүй, утаа багасахгүй байсаар байна. Энэхүү том асуудал болсон агаарын бохирдолд уурын зуух, цахилгаан станцын технологийн зуух, авто хөдөлгүүр, гэр хорооллын зуух, химийн үйлдвэр, металл ...

2015/12-Р Сар/21 Дэлгэрэнгүй

"Тогтвортой санхүүжилт ба Зөв хөгжил 2015" семинар зохион байгуулагдлаа

"Тогтвортой санхүүжилт ба Зөв хөгжил 2015" семинар зохион байгуулагдлаа Капитал банк нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд голлох үүрэгтэй оролцож буй санхүүгийн байгууллагын төлөөлөл болохын хувьд нийгэмд Тогтвортой санхүүжилт /ТоС/-ийн үзэл баримтлалыг байгаль орчин, нийгмийн хариуцлагын бодлогоор дамжуулан нэвтрүүлэхээр ажилладаг юм. “Тогтвортой санхүүжилт ба Зөв хөгжил” гэдэг маань энгийнээр хэлбэл нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй, өнөөдрийг биш ирээдүйг харсан ...

2015/6-Р Сар/16 Дэлгэрэнгүй

"Банкны төгөл-2015" мод тарих нэгдсэн өдөрлөгт оролцлоо

"Банкны төгөл-2015" мод тарих нэгдсэн өдөрлөгт оролцлоо Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилт (ТоС)-ийн зарчим болох “Соёлын өвөө хамгаалах” зарчмын хүрээнд Монголын банкны холбоо, ТоС-ийн ажлын хэсгээс “My Club”-ын оюутан, залуустай хамтран “Банкны төгөл-2015” мод тарих нэгдсэн өдөрлөгт 2015 оны 05 дугаар сарын 07-ны өдөр манлайлан оролцож мод, сөөг тарьлаа.“Банкны төгөл-2015” мод тарих нэгдсэн өдөрлөг Нийслэл хотын төв хэсэгт ...

2015/5-Р Сар/08 Дэлгэрэнгүй

Капитал банкаар дараалалгүй үйлчлүүлэх харилцагчид

Капитал банкаар дараалалгүй үйлчлүүлэх харилцагчид Монгол Улсад Тогтвортой Санхүүжилт /ТоС/-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Капитал банк ТоС-ийн зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэн ажилласаар байна.ТоС-ийн 8 зарчмын нэг болох Банкны “Санхүүгийн хүртээмжийг дэмжих зарчим”-ын дагуу Капитал банк энэ долоо хоногоос эхлэн жирэмсэн 0-2 насны хүүхэдтэй эхчүүд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дараалалгүй үйлчилж эхэллээ. Тогтвортой санхүүжилт хэмээх ойлголт нь банк ...

2015/4-Р Сар/08 Дэлгэрэнгүй

ТоС-ийн хөтөлбөр, БОНЭ-ийн эрсдэлийн үнэлгээний чиглэлээр хийсэн сургалт

ТоС-ийн хөтөлбөр, БОНЭ-ийн эрсдэлийн үнэлгээний чиглэлээр хийсэн сургалт Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт /ТоС/-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Капитал банк ТоС-ийн 8 зарчим, 4 салбарын удирдамжийг танин мэдүүлэх, байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийн нөлөөллийн талаарх мэдлэг ойлголт олгох, өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл зэргийг хэлэлцэх зорилгоор цуврал сургалтуудыг банкны холбогдох газар, нэгжүүдийн ажиллагсдад зохион байгуулсаар байна. Удирдах түвшний ажилтнуудын сургалт:Улаанбаатар ...

2015/4-Р Сар/05 Дэлгэрэнгүй

Хүртээмжийг Хүн бүрт

Хүртээмжийг Хүн бүрт Монгол Улсад Тогтвортой Санхүүжилт /ТоС/-ийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч Капитал банк ТоС-ийн зарчмуудыг үйл ажиллагаандаа нийцүүлэх ажлуудыг зохион байгуулсаар байна.ТоС-ийн 8 зарчмын 1 болох Банкны Санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зарчмын дагуу Капитал банк вэб сайтаа 2015 оны 03 дугаар сарын 10-ны өдрөөс харааны бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй болгон сайтаа ярьдаг болголоо.Энэ нь харааны бэрхшээлтэй ...

2015/3-Р Сар/26 Дэлгэрэнгүй

​Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 8 зарчим

​Тогтвортой санхүүжилтийн хөтөлбөрийн 8 зарчим Зарчим 1 | Байгаль орчноо хамгаалахБид хөрс, ус, агаар, биологийн олон янз байдал, байгалийн сэргээгдэх болон сэргээгдэхгүй, шавхагдаж буй нөөцийг хадгалан хамгаалж, тэдгээрт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бага байхаар тогтвортой ашиглах хандлагыг дэмжин ажиллана.Зарчим 2 | Хүний эрх, нийгмийг хамгаалахБид хүний эрхийг хүндэтгэж, хөдөлмөрийн стандартыг мөрдөнө. Иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалж, тэдгээрийн ...

2015/3-Р Сар/09 Дэлгэрэнгүй

"Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн гишүүдээс хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний баримт бичиг"-т гарын үсэг зураг ёслол

"Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн гишүүдээс хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний баримт бичиг"-т гарын үсэг зураг ёслол Банкууд 2015 оны I улирлаас эхлэн өөрсдийн үйл ажиллагаандаа Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн зарчмуудыг нэвтрүүлж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг зорин тодорхой арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлж, хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсэн юм.Энэхүү шийдвэрүүдийг нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлэхээ баталгаажуулан нийт банкны удирдлага “Монгол Улсын Тогтвортой санхүүжилт (ТоС)-ийн гишүүдээс хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээний ...

2015/3-Р Сар/06 Дэлгэрэнгүй

ТоС-ийн гишүүд мэдэгдэл хийнэ

ТоС-ийн гишүүд мэдэгдэл хийнэ "Монгол Улсын Тогтвортой Санхүүжилт (ТоС)-ийн хөтөлбөрийн"-ийн зарчмуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийг зорин ТоС гишүүн байгууллагуудаас тодорхой арга хэмжээнүүдийг үе шаттайгаар нэгдсэн байдлаар хэрэгжүүлж, хамтран ажиллахаар шийдвэрлэсний дагуу уг ажлуудыг танилцуулах “ТоС-ийн гишүүдийн мэдэгдэл" арга хэмжээг 2015 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн 11:00 цагт Монголын Банкны Холбооны байранд зохион байгуулах гэж ...

2015/3-Р Сар/04 Дэлгэрэнгүй