С. Дэлгэрцэцэг

С.Дэлгэрцэцэг

Зээлийн газрын захирал

С.Дэлгэрцэцэг нь 2016 оны 10 сараас Капитал банкны Зээлийн газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа Капитал банкнаас эхэлсэн ба нягтлан бодогч, тооцооны төвийн эрхлэгч, ахлах эдийн засагч, Байгууллагын банкны газрын захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан.