С. Дэлгэрцэцэг

С. Дэлгэрцэцэг

Дэд захирал

2008 оноос Капитал банкны Дэд захирал

2016-2018 он Капитал банкинд Зээлийн газрын захирал

2015-2016 он Капитал банкинд Байгууллагын банкны газрын захирал,

2012-2015 он Капитал банкинд Зээлийн газрын захирал

2009-2012 он Капитал банкинд ахлах эдийн засагч,

2008-2009 он Капитал банкинд тооцооны төвийн эрхлэгч,

2008 он Капитал банкинд Эдийн засагч

2007-2008 он Капитал банкинд Зээлийн мэргэжилтэн

2007 он Капитал банкинд Эдийн засагч

2006-2007 он Капитал банкинд Нягтлан бодогч

2006 он Капитал банкинд Нярав

Боловсрол:

2002-2006 он ХААИС, Нягтлан бодогч-Эдийн засагч