Сертификат

Манай банкны хадгаламжийн сертификат нь Монгол Улсын анхны өндөр зэрэглэлийн нууцлалтай, даатгагдсан, хөрвөх чадвар сайтай үнэт цаас юм.


Хадгаламжийн сертификатын нэрлэсэн үнэ

Валют

3 сарын хугацаатай

6 сарын хугацаатай

12 сарын хугацаатай

Грэйп дугаар

Хямдруулсан үнэ

Жилийн хүү

Хямдруулсан үнэ

Жилийн хүү

Хямдруулсан үнэ

Жилийн хүү

500,000

MNT

485,319

12.1%

467,071

14.1%

433,276

15.4%

22026500

1,000,000

970,638

934,143

866,511

3,000,000

2,911,915

2,802,429

2,599,653

5,000,000

4,853,191

4,670,715

4,332,756

10,000,000

9,706,382

9,341,429

8,655,511

30,000,000

29,119,146

28,024,288

25,996,534

50,000,000

48,531,910

46,707,146

43,327,556

100.000.000

97,063,819

93,414,292

86,655,113

500

USD

494

3.8%

485

4.8%

466

6.0%

22026510

1,000

988

971

933

3,000

2,964

2,913

2,799

5,000

4,941

4,854

4,664

10,000

9,881

9,709

9,328

30,000

29,644

29,126

27,985

50,000

49,407

48,544

46,642

100,000

98,814

97,087

93,284

БэлэглэхТаны мөнгөн хөрөнгө, хадгаламжийн сертификат хэлбэрээр байршсанаар бусдад:
  • Өвлүүлэх
  • Шилжүүлэх
  • Худалдах
  • Барьцаалан зээлжих эрхтэй

бөгөөд таны мөнгөн хөрөнгө санхүүгийн зах зээл дээр чөлөөтэй хөрвөх болно. Капитал банкны хадгаламжийн сертификат нь тєгрєгийн болон ам долларын дэвсгэрттэй бєгєєд тус бүрдээ 6 шатлал бүхий мєнгєн дүнтэй. Хадгаламж эзэмшигчдэд Та өөрийн санхүүгийн боломжоос шалтгаалан дараах хямдруулсан үнийн дүнтэй сертификатуудаас сонгож болно.