САР ШИНИЙН ӨДРҮҮДЭЭР АЖИЛЛАХ САЛБАР, НЭГЖИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ