САР ШИНИЙН БАЯРААР АЖИЛЛАХ САЛБАР НЭГЖҮҮДИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ