Оюутан карт

Капитал банкны дансаар тэтгэлэгээ дамжуулан авах, өдөр тутмын төлбөр тооцоонд ашиглагдах их, дээд сургуулийн оюутанд зориулсан энгийн ₮ карт.

Оюутан картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Оюутан карт

Үнэгүй

4,000₮

4 жил

1000₮

Картын үйлчилгээний нөхцөл:

Картын гүйлгээний тоолуурын лимит


1

Бэлэн мөнгө авах гүйлгээний тоо

202

АТМ-аас нэг удаа гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ

Карт хүлээн авагч банкны АТМ-ын мөнгө бэлтгэж багцлах чадамжаас хамаарна. Манай банкны АТМ-ээс нэг удаадаа 25 ширхэг дэвсгэрт багцлах боломжтой. Жнь: АТМ-дзөвхөн 20,000-тын дэвсгэрт байна гэж үзвэл 20,000₮ х 25ширхэг=500’000₮-ыг АТМ багцлах боломжой юм.3

Худалдан авалт хийх гүйлгээний тоо

404

Картын ПИН код шалгах тоолуур

3

Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит


5

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

3,000,000₮6

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

3,000,000₮7

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

3,000,000₮Картын үйлчилгээний шимтгэл:

Гүйлгээний төрөл

Банк

₮ карт (₮)

1

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

Капитал банк /Өөрийн/

100₮

Дотоодын бусад банк

500₮

2

Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах

Капитал банк /Өөрийн/

150₮

Дотоодын бусад банк

500₮

3

АТМ-аас дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк /Өөрийн/

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

4

Салбар, ТТ-өөс дансны үлдэгдэл шалгах

Капитал банк /Өөрийн/

60₮

Дотоодын бусад банк

100₮

5

АТМ ашиглан картнаас картруу мөнгө шилжүүлэх

Капитал банк /Өөрийн/

100₮

6

АТМ ашиглан картын нууц дугаар солих, шинээр авах /PIN, iPIN/

Капитал банк /Өөрийн/

1000₮

7

АТМ ашиглан картаар хийгдсэн сүүлийн 11 гүйлгээний хуулга авах

Капитал банк /Өөрийн/

100₮