Орон сууцны хадгаламж

Капитал банкны орон сууцны хадгаламж нь тодорхой цалингийн болон тогтмол орлоготой иргэдийг дэмжин, орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг бүрдүүлэх зорилготой хадгаламж юм.

Давуу тал:

  • Зах зээлд өрсөлдөхүйц өндөр хүүтэй
  • Хугацааны болон дүнгийн өргөн сонголттой
  • Орон сууцны зээлд хамрагдах тохиолдолд зээлийн хүү, урьдчилгаа төлбөрөөс хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
  • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах
  • Соронзон тууз бүхий нууцлал өндөртэй хадгаламжийн дэвтэртэй
  • Дансандаа орлого нэмэхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлэх боломжтой
  • Хамтран эзэмшигчтэй байж болно

Төгрөг MNT

Хугацаа

Жилийн хүү

6 сар

9.0%

9 сар

11.0%

12 сар

12.0%

24 сар

13.2%

36 сар

14.5%

60 сар

Тухайн жилийн 24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүний хамгийн дээд хүү байна.

Дансны доод үлдэгдэл

Сар бүр тогтмол дүнгээр хуримтлуулах буюу захиалгат шилжүүлэг үйлчилгээнд холбуулсан тохиолдолд 10,000 төг, үгүй бол 100,000 төг

Бууруулсан хүү

Хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар тооцно.

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/

Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд:

Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./