Орон сууцны хадгаламж

Орон сууцны хадгаламж

Капитал банкны орон сууцны хадгаламж нь тодорхой цалингийн болон тогтмол орлоготой иргэдийг дэмжин, орон сууцны зээлийн урьдчилгаа төлбөрийг бүрдүүлэх зорилготой хадгаламж юм.

Давуу тал:

  • Зах зээлд өрсөлдөхүйц өндөр хүүтэй
  • Хугацааны болон дүнгийн өргөн сонголттой
  • Орон сууцны зээлд хамрагдах тохиолдолд зээлийн хүү, урьдчилгаа төлбөрөөс хөнгөлөлт эдлэх боломжтой
  • Хүссэн үедээ Интернэт банк, Смарт банк, Тусч мэдээ зэрэг үйлчилгээнүүдийг ашиглан дансаа тогтмол хянах
  • Соронзон тууз бүхий нууцлал өндөртэй хадгаламжийн дэвтэртэй
  • Дансандаа орлого нэмэхийг хүсвэл аль ч салбар дээр очиж үйлчлүүлэх боломжтой
  • Хамтран эзэмшигчтэй байж болно
Хадгаламжийн хугацааны ангилалХадгаламжийн хүү /жилээр/Харилцагчид үзүүлэх зээлийн хөнгөлөлттэй нөхцөл
Зээлийн хүүний хувьд: Банкны өөрийн
эх үүсвэрээр олгож буй орон сууцны зээлийн бүтээгдэхүүний тухайн үед мөрдөгдөж байгаа нөхцлөөс дараах байдлаар хөнгөлөлт үзүүлнэ.
Урьдчилгаа төлбөрийн хувьд
3-6 сар9.00%Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.01% бууруулна30%
7-9 сар11.00%Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.05%
10-12 сар12.00%Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.08%25%
13-24 сар13.20%Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.1%20%
25-36 сар14.50%Тухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.15%Хуримтлалын дүнг урьдчилгаа төлбөр гэж тооцно.

37- 60 сар
Тухайн жилийн 24 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүүний хамгийн дээд хувьТухайн жилийн хамгийн бага хүүний хувиас 0.2%
Дансны доод үлдэгдэлСар бүр тогтмол мөнгөө хуримтлуулах тохиолдолд 100 000
Нийт дүнгээр хуримтлуулах тохиолдолд 10 000

Бүрдүүлэх материал:

Иргэний үнэмлэхний хуулбар

Гарын үсгийн баталгаа / банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/

Хамтран эзэмшигчтэй тохиолдолд:

Хамтран эзэмшигчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөнө./