Онлайн хадгаламжийн данс

Гадаадад амьдарч байгаа монгол иргэд www.capitalbank.mn сайтад хандан онлайн хадгаламжийн данс нээх, дансаа удирдах үйлчилгээг

Та өөрийн биеэр банкинд очих боломжгүй бол интернэтээр дамжуулан манай банкинд хадгаламжийн данс нээх боломжтой.

Та мөнгөн хөрөнгөө найдвартай хадгалах, хадгаламжийн уян хатан нөхцлөөс сонгож хүүний орлого олох боломжтой.

Та интернэт ашиглан өөрийн дансанд мөнгөн орлого нэмэх, дансны мэдээллээ хянах боломжтой.

Та өөрийн санхүүгийн нууцлал, бие даасан байдлаа хадгалах боломжтой.

Данс нээлгэхэд хураамж төлөхгүй.