Олон улсын мөнгөн гуйвуулгын SIGUE үйлчилгээг зөвхөн Капитал банкаар дамжуулан гуйвуулга хийх, хүлээн авах боомжтой