Нийтээр тэмдэглэх баярын өдрөөр ажиллах салбар, нэгжийн цагийн хуваарь

2017 оны 12 сарын 29-нөөс 31-ний ажиллах салбар нэгжийн цагийн хуваарь

791-Бүх_нийтийн_амралтын_өдрийн_зохицуулалт_20171228.pdf