Нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийсэн ажил

Манай банкны үйл ажиллагааны үнэт зүйлд “Компанийн нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлж, жижиг дунд бизнесийг дэмжиж, үндэсний эдийн засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулна” гэж тусгасан. Ýнэ зорилтын хүрээнд 2012 онд нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараах ажлыг хийв. Үүнд:

 • Ажиллагсдын нийгмийн хариуцлагыг дэмжих чиглэлээр
 • Байгаль орчинд ээлтэй, ногоон үйл ажиллагааг дэмжих чиглэлээр
 • Улс орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмэр оруулах чиглэлээр
  • Ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах чиглэлээр
  • Нийгэм, эдийн засгийн хөгжил
  • Боловсролын хөгжил
Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд ажиллагсдын нийгэм ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх, идэвхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлдэг арга хэмжээ
 • Ажиллагсдынхаа нийгэм, ахуйн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор орон сууцны урт хугацаат хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж, тэтгэмж буюу хөнгөлөлтийг тухай бүр олгодог.
 • Ажиллагсдынхаа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, хөгжүүлэхэд чиглэсэн ажил тогтмол зохион байгуулдаг бөгөөд мэргэшүүлэх сургалтад тогтмол хамруулахаас гадна их дээд сургуультай хамтран ажиллаж ажиллагсдаа сурч боловсрох боломжоор бүрэн хангадаг.
 • Ажиллагсдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, өөрийгөө хөгжүүлэх боломжийг хангах зорилгоор хамгийн сүүлийн үеийн эрэлт хэрэгцээтэй гадаад, дотоод ном товхимолыг судлан, номын санг баяжуулан номын сангийн бүртгэлийг цахим хэлбэрт оруулдаг.
 • Дотооддоо нээлттэй ажлын байр зарлах, үр бүтээл, идэвх санаачлагатай ажиллаж буй ажиллагсдыг албан тушаал дэвшүүлэх, шилжүүлэн томилох замаар карьер ахих боломжийг бүрдүүлдэг.
 • Нийт ажиллагсдын дунд сэтгэл ханамжийн судалгааг явуулж цалин хөлсийг арилжааны бусад банкны жишигт хүргэж нэмэгдүүлдэг.
 • Капитал банкны ажиллагсдын сайн дурын гишүүдээс бүрдэх “Таван цагираг” клуб нь банк хамт олныг идэвхжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, хөгжүүлэх зорилгоор жилийн турш спорт, урлагийн арга хэмжээг нэгдсэн төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулдаг. Тухайлбал “Гүйцэтгэх захирлын нэрэмжит шилжин явах цом”-ын сагсан бөмбөгийн аварга шалгаруулах тэмцээн, “Капитал мастерс” снукер билльярдын аварга шалгаруулах тэмцээн, “Капитал” боулингийн аварга шалгаруулах тэмцээн, Шатрын тэмцээнүүдийг жил бүр зохион байгуулдаг.