Нийгмийн хариуцлагын чиглэлээр хийсэн ажил

Боловсролыг дэмжигч банк гэсэн уриан дор:

1. “Банк санхүүгийн салбар ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, иргэд хоорондын харилцаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулав.

Капитал банк “Global Money Week” хөтөлбөр, Нийгмийн хариуцлагийн хүрээнд Нийслэлийн Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн 29-р тусгай сургууль дээр өнөөдөр буюу 2016 оны 03-р сарын 28-ны өдөр “Банк санхүүгийн салбар ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд, иргэд хоорондын харилцаа” сэдэвт сургалт, хөтөлбөрийг амжилттай зохион байгууллаа.

Сургалт, хөтөлбөрийн зорилго нь Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд банк санхүүгийн мэдлэг олгох, тэдгээрт санхүүгийн байгууллагаар үйлчлүүлэхэд тулгардаг бэрхшээлийг тодорхойлоход оршсон бөгөөд сурагч, сурган хүмүүжүүлэгч багш нараас гадна, эцэг эхчүүдийг нээлттэй оролцуулсан явдал нь бидний хөтөлбөрийн цар хүрээг илүү өргөн, илүү үр дүнтэй болгон өглөө.

Сургалт, хөтөлбөрт 4-12-р ангийн 70 гаруй сурагчдын төлөөлөл, тэдний эцэг эх, багш сурган хүмүүжүүлэгчид оролцож, өөрийн санаа бодол, тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлээ нээлттэй хуваалцаж ярилцлаа.

Бид энэ удаад Хөгжлийн бэрхшээлтэй 120.000 гаруй иргэдийн төлөөлөл болгон “Сонсголын бэрхшээлтэй иргэд”-ийг онцолсон бөгөөд цаашид санхүүгийн хүртээмжийг хүн бүрт тэгш хүргэхэд манлайлан бусад банк санхүүгийн байгууллага, төрийн болон төрийн бус байгууллагыг уриалан ажиллах болно.

Бид нийгмийн хариуцлагаа ухамсарлан, хүн бүрт санхүүгийн хүртээмжийг тэгш хүргэж ажиллах уриалгыг Монголын банкны холбоо /МБХ/ болон бусад банк санхүүгийн байгууллага, Тогтвортой санхүүжилт /ТоС/-ийн хөтөлбөрийн ажлын хэсэгт хүргэх, өнөөдрийн үйл ажиллагааны талаар цуврал видео болгон олон нийтэд таниулахаар төлөвлөн ажиллаж байгаа тул банкны нийт ажилтан, албан хаагчид Та бүхэн банкны албан ёсны Capital bank of Mongolia хуудас, www.capitalbank.mn вэб сайтаар зочилон өөрийн дагагчид болон найз нөхөддөө түгээхийг хүсэж байна.

2. Их, дээд сургуулиудтай хамтран ажиллав.

Их дээд сургуулийн оюутныг сурах нөхцөл бололцоогоор хангах, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор оюутны сургалтын тэтгэлэг, төгсөх курсын оюутныг ажлынбайраар хангах, сургалтын төлбөр болон оюутны байрны төлбөрт зориулсан зээлд хамруулах чиглэлээр их дээд сургуулиудтай хамтран ажиллав. МУИС-ийн Эдийн Засгийн Сургууль болон Санхүү, эдийн засгийн дээд сургуулийн 3 оюутанд тэтгэлэг олгож төгсөх ангийн оюутныг ажлын байранд дадлагажуулан ажиллуулж, 8 оюутныг ажлын байраар хангасан. Мөн нийт 100 гаруй оюутныг танилцах болон үйлдвэрийн дадлага хийлгэх нөхцөл бололцоогоор хангасан. Мөн санхүү-эдийн засгийн чиглэлээр сургалт явуулдаг их, дээд сургуулийн эрдэмтэн багш нарын бүтээлд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүүгүй зээл олгох арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлж байна. Энэ ажлын хүрээнд өнгөрсөн онд МУИС-ийн 5 багшийн бүтээлд зориулан хүүгүй зээлийг олгох арга хэмжээг хэрэгжүүллээ.

Байгальд ээлтэй банк гэсэн уриан дор:

1. SAVE UB аян


“SAVE UB” аяны санаа нь 2008 онд Эстони улсад хэрэгжсэн “Let’s do it” аянаас санаа авч “Шинэ мянганы залуус” ТББ-аас “Save UB” Улаанбаатар хотын ил задгай хогийг нэг өдрийн дотор цэвэрлэх зорилтот аянг санаачилан, хэрэгжүүлж байна. 2008 онд Эстони улсын хэсэг залуучууд улсынхаа нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль дээр ил задгай хуримтлагдсан байсан хогийг нэг өдрийн дотор бүгдийг нь цэвэрлэж дуусгах санаачилга гарган үүнд улсынхаа төрийн болон төриййн бус байгууллагууд, компани аж ахуйн нэгжүүд, олны танил хүмүүс, иргэд бүгдийг уриалан оролцуулж маш том олон нийтийн ажил өрнүүлж чадсаны хүчээр 50000 сайн дурын хүнийг нэг өдөр цуглуулж тэдний хүчээр 42000 км2 газар нутаг бүхий улсынхаа хэмжээнд 10600 гаруй цэгт хуримтлагдсан байсан 10000 тонн хогийг ердөө тавхан цагийн дотор цэвэрлэж дуусгасан байна. Энэ ажлаас цаашаа Европын хэд хэдэн улс санаа авч өөр өөрсдийн оронд энэхүү ажлыг өрнүүлсэн байна. “Шинэ Мянганы Залуус” ТББ нь энэхүү санаачлагыг гаргаж “Капитал банк”-ны ажиллагсад дэмжин Улаанбаатар хотоо цэвэр байлгахаар 5-р сарын 7-ны өдөр Чингисийн талбайд 30,000 – 50,000 сайн дурын хүмүүсийг цуглуулж нийслэлийн хэмжээнд ил задгай хог хуримтлагдсан бүх газруудыг цэвэрлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.Иймээс Капитал банкны харилцагч байгууллага, нийслэлийн иргэдээ энэхүү аянд идэвхитэй оролцож, сайн дурын нэг өдрийн аянд оролцохыг уриалж байна. Хоггүй Улаанбаатарын төлөө хамтдаа!!!