М. Оюунтуяа

М. Оюунтуяа

Санхүү, хөрөнгө удирдлагын газрын захирал

М.Оюунтуяа нь 2016 оны 10 сараас эхлэн Капитал банкны Санхүү, хөрөнгө удирдлагын газрын захирлын албыг хашиж байна. Түүний ажлын гараа нь Капитал банкнаас эхлэлтэй ба Эрсдэлийн удирдлагын газрын эрсдэлийн эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, тус газрын захирлын албыг тус тус хашиж байсан. Мөн түүнчлэн Санхүү эдийн засгийн дээд сургуульд Компанийн засаглалаар мэргэшсэн бизнесийн удирдлагын магистрын зэргийг горилсон ба 2014 оны 08 дугаар сараас хойш “МИК Холдинг”ХК-ийн ТУЗ-ийн дэргэдэх Үйл ажиллагаа эрх зүйн хорооны гишүүнээр ажилладаг болно.