Удирдлагын баг

А. Ариунболд

Гүйцэтгэх захирал

Б. Янжин

Санхүү эрхэлсэн дэд захирал

М. Оюунтуяа

Санхүү, хөрөнгө удирдлагын газрын захирал

Д. Бадамчулуун

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

С. Дэлгэрцэцэг

Зээлийн газрын захирал

Б. Пүрэвсүрэн

Мэдээллийн технологийн газрын захирал

Н.Отгонбаатар

Бизнес хөгжлийн газрын захирал

З.Мөнхсүрэн

​Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн хэлтсийн захирал

​Д.Даваадалай

Цахим банкны хэлтсийн захирал