Удирдлагын баг

А. Ариунболд

Гүйцэтгэх захирал

С. Дэлгэрцэцэг

Дэд захирал

Д. Бадамчулуун

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

Д. Даваадалай

Бизнес хөгжлийн газрын захирал

Б. Пүрэвсүрэн

Мэдээлэл технологийн газрын захирал

З.Мөнхсүрэн

Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн хэлтсийн захирал

Б.Балсан

Төлөвлөлт хяналт, тайлан мэдээний хэлтсийн захирал​