Малчин хадгаламж

Малчид болон орон нутгийн иргэд Та бүхэндээ манай банкны зүгээс хамгийн өндөр хүүтэй, хугацааны уян хатан сонголттой, сар бүр хүүгээ тооцон авч болох хугацаатай хадгалаамжийг санал болгож байна.

Хадгаламжийн хугацаа

Хүүний хувь /жилээр/

3 сар

12.8%

6 сар

14.5%

12 сар

15.6%

18 сар

16.0%

24 сар

16.5%

Дансны доод үлдэгдэл

100.000₮

Бууруулсан хүү Хугацаагүй хадгаламжийн хүүний 50%-аар тооцно.

/Жич: Хадгаламжийг зөвхөн орон нутгийн харъяалалтай болон Багануур дүүргийн иргэдэд нээх бөгөөд харилцагч хүүг сар бүр Капитал банкны дурын харилцах дансанд авах боломжтой юм./

Давуу тал:

  • Хамгийн өндөр хүүтэй
  • Хугацааны уян хатан сонголттой
  • Орлогийн гүйлгээ хязгаарлахгүйСар бүр хүүгээ бодуулж бэлэн бусаар авна.