Лизингийн зээл

Зээлийн зориулалт:

Иргэн, хуулийн этгээдэд цахилгаан бараа, тавилга, автомашин, хүнд машин механизм, мотоцикл болон тоног төхөөрөмж, гар утас, гоёл чимэглэл, үнэт эдлэлийг худалдан авахад нь зориулан олгоно.

Зээлийн нөхцөл:


Төрөл


Хэмжээ

Хүү


Хугацаа


Урьдчилгаа төлбөр

төгрөг

валют
Автомашиншинэ


100 сая төгрөг хүртэл


Жилийн 24-28.8%/Сарын 2.0-2.4%/


Жилийн 19.2-21.6%/Сарын 1.6-1.8%/


36 сар хүртэл

Монгол улсад болон гадаад улсад явж байгаагүй. Урьдчилгаа 20%, Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд-0%хуучин


40 сая төгрөг хүртэл


24 сар хүртэл

Монгол улсад явж байгаагүй, гадаад улсад явж байсан Урьдчилгаа 30%, Үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд- 0%Тавилга, цахилгаан болон электрон бараа,

2 сая төгрөг хүртэл

Жилийн

25.2-30%


/Сарын 2.1-2.5%/

Жилийн

19.2-21.6%


/Сарын 1.6-1.8%/24 сар хүртэлх

0%

2 сая төгрөгнөөс дээш

Манай банкаар дамжуулан цалин авдаг бол 10% , манай банкаар дамжуулан цалин авдаггүй бол 20%


Мотоцикл


5 сая төгрөг хүртэл

Жилийн

26.4-30%

/Сарын 2.2-2.5%/24 сар хүртэл

Урьдчилгаа 20%, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд 0%


Гар утас


2 сая төгрөг хүртэл

Жилийн 25.2-30%

/Сарын 2.1-2.5%/12 сар хүртэл

Урьдчилгаа 30%, үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан тохиолдолд 0%

Зээл судалсны шимтгэл

Бэлтгэн нийлүүлэгчээс 1%

Худалдан авагчаас 1%

Өргөдлийн хураамж

Иргэн -15,000 төгрөг


Зээл хүсэгчид тавих шалгуур

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай;
 • Хуулийн этгээдэд нэг жилээс доошгүй хугацаанд, үндсэн ажилтнаар ажиллаж байгаа болон цаашид ажиллах боломжтой, эсвэл нэг жилээс доошгүй хугацаанд хувиараа бизнес эрхэлсэн туршлагатай;
 • Хуулийн этгээд нь нэгээс доошгүй жил тогтвортой үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай;
 • Иргэнээр зээл хүсэж буй нөхцөлд зээл хүсэгч болон гэр бүлийн бүх гишүүд, хуулийн этгээдээр зээл хүсэж буй нөхцөлд зээл хүсэгч болон зээл хүсэгч хуулийн этгээдийн удирдлага нь бусад банк болон банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй;
 • Өрхийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны нийт цэвэр орлогын 60 хүртэл хувиар сар бүрийн зээл, хүүний төлбөрөө бүрэн төлөх боломжтой;
 • Газар дээрх олголт хийж буй нөхцөлд зээлдэгч өрхийн болон бизнесийн үйл ажиллагааны нийт цэвэр орлогын 30 хүртэл хувиар сар бүрийн зээл хүүнийтөлбөрөө бүрэн төлөх боломжтой.

Бүрдүүлэх материал

 • Цахим үнэмлэх (эх хувиараа эсхүл нотариатаар баталгаажсан хуулбар);
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт;
 • Цалингийн орлоготой бол цалингийн тодорхойлолт, бусад баримт /НД дэвтэр, дансны хуулга гэх мэт/
 • Бизнесийн орлоготой бол санхүүгийн баримт, бизнесийн орлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох баримт, бусад баримт;
 • Урьдчилгаа төлбөр тушаасан баримт;
 • Худалдан авах автомашины үнийн нэхэмжлэх;
 • Зээл хүсэгч бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хэвийн зээлийн өрийн үлдэгдэлтэй бол зээлийн гэрээний хуулбар, дансны хуулга, тодорхойлолт;
 • Бусад