З.Мөнхсүрэн

З. Мөнхсүрэн

Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн хэлтсийн захирал

2016 оноос Төлбөр, тооцоо бүртгэлийн хэлтсийн захирал

2016 он Капитал банк, Санхүү бүртгэлийн газрын захирал

2015 – 2016 он Капитал банк, Санхүү бүртгэлийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

2015 он Капитал банк, Санхүү бүртгэлийн газрын Ахлах мэргэжилтэн

2014 – 2015 он Капитал банк, Санхүү бүртгэлийн газрын захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

2012 – 2014 он Капитал банк, Санхүү бүртгэлийн газрын Ахлах мэргэжилтэн

2011 – 2012 он Капитал банк, Картын төвийн Ахлах мэргэжилтэн

2010 – 2011 он Капитал банк, Санхүү удирлагын газрын Хяналтын мэргэжилтэн

2010 – 2010 он Инфосистем ХХК, Бүртгэлийн мэргэжилтэн

2008 - 2010 он Монгол шуудан банк, Хяналт шалгалтын албаны Хянан шалгагч

Боловсрол:

2004-2008 Улаанбаатар хот, Орхон их сургууль, Нягтлан бодогч – хянан шалгагч