З.Мөнхсүрэн

З.Мөнхсүрэн

Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн хэлтсийн захирал

З. Мөнхсүрэн нь 2016 оны 10 сараас Капитал банкны Санхүү хөрөнгө удирдлагын газрын Төлбөр тооцоо бүртгэлийн хэлтсийн захирлын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр "Монгол шуудан банк, Дотоод хяналтын хэлтсийн Хянан шалгагч, 2010 оноос эхлэн Капитал банкинд ажиллан Санхүү удирлагын газрын Хяналтын мэргэжилтэн, Картын төвийн Ахлах мэргэжилтэн, Санхүү бүртгэлийн газрын Ахлах мэргэжилтэн, Санхүү бүртгэлийн газрын захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байсан.