Зээлийн онлайн өргөдөл

Капитал банкнаас зээл авахыг хүссэн иргэн, ААНБайгууллага зээлийн өргөдлийг онлайнаар бөглөж, цаг алдалгүй зээлийн хүсэлтээ илгээх боломжтой. Зээлийн мэргэжилтэн өргөдөлтэй танилцаад Таны зээл судлах боломжтой эсэх, нэмэлт мэдээлэл шаардлагатай эсэх талаар ажлын 3 өдрийн дотор и-мэйл болон утсаар мэдэгдэнэ. Онлайнаар өргөдөл бүртгүүлэхэд хураамж төлөхгүй.