Ерөнхий мэдээлэл

Банкны ажилтан бүрийн эрхэмлэн дагах үнэт зүйлс

 • Бид анхны арилжааны банкинд ажиллаж байгаагаараа бахархана.
 • Бид "Капитал банк"-ыг банк санхүүгийн салбарт тэргүүлэгч байхад нь өөрийн хувь нэмрийг оруулж ажиллана.
 • Бид үнэнч, шударга байж Монгол улсын хууль, банкны дотоод журам, зааврыг өдөр тутмын ажилдаа мөрдөн ажиллана.
 • Бид мэргэжлийн өндөр ур чадвартай ажилтан байж, өөрийгөө болон бусдыг байнга хөгжүүлнэ.
 • Бид ажилдаа өөриймсөг хандаж, бусаддаа үлгэр, дууриал үзүүлж ажиллана.
 • Бид зөв хандлагатай, бүтээлч сэтгэлгээтэй байж, бүхий л түвшинд багаар ажиллахыг эрмэлзэнэ.
 • Бид хамт олноо хүндэтгэж, харилцан бие биеэ ойлгож, хамтдаа хөгжихийг эрмэлзэнэ.

Банкны ажилтан бүрийн баримтлах зарчим

 • Ажилтан бүрийн хөгжих, дэвжих нь тухайн ажилтны ур чадвар, ажлын гүйцэтгэл, банкинд оруулж буй хувь нэмэртэй шууд холбоотой гэдгийг ухамсарлан ажиллана.
 • Ажилтан бүр сайн ажилтан, манлайлагч ажилтан байхыг эрмэлзэж ажиллана.
 • Ажилтан бүр бүтээлч сэтгэлгээтэй байж, бусдын санаачлагыг дэмжиж ажиллана.
 • Ажилтан бүр банкны нэр хүндийг өндөрт өргөн бусдад банкны тухай зөвөөр сурталчилан таниулж ажиллана.
 • Ажилтан бүр банкныхаа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилж, харилцагч бүрт мэргэжлийн өндөр түвшинд үйлчилнэ.
 • Ажилтан бүр ажилдаа эзний сэтгэлээр хандаж, банкны нэр хүнд, өмч хөрөнгийг хайрлан хамгаална.
 • Ажилтан бүр үүрэг, хариуцлагаа ухамсарлаж, банкны өмнө итгэл хүлээж ажиллана.

Капитал Банкны ажилтан бүр дараах Ёс зүйн хэм хэмжээнүүдийг даган мөрдөж ажиллана

 • Мэдээллийн нууцлал, найдвартай байдлыг дээд зэргээр хангаж ажиллана.
 • Мөнгө угаах, залилан, луйврын шинжтэй санхүүгийн гүйлгээнд оролцохгүй.
 • Үнэнч шударга ажиллана.
 • Бэлэг авах, дайлуулах болон бусад адилтгах зүйлсээс зайлсхийнэ.
 • Ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй ажиллана.
 • Санхүүгийн өндөр сахилга баттай ажиллана.
 • Банкны бодлого журмыг ягштал даган мөрдөж ажиллана.
 • Ажлын байранд биеэ зүй зохистой авч явна.
 • Банкны эд хөрөнгийг зүй зохистой ашиглана.
 • Олон нийтийн дунд биеэ авч явах болон улс төрийн үйл ажиллагаанд оролцох хэм хэмжээг баримтлан ажиллана.

Банкны ажилтанд чиглэсэн бодлого

 • Ажилтан бүрийн ажлын гүйцэтгэлийг бодитой үнэлж, зах зээлд өрсөлдөхүйц цалин хөлс, урамшуулал олгоно.
 • Идэвхи, санаачлагатай, ажлын өндөр гүйцэтгэлтэй, бусдыгаа манлайлан ажилласан ажилтан бүрийг дэмжиж, банкинд мөрдөгдөж буй дүрэм, журамд заасны дагуу шагнал, тэтгэлэг олгоно.
 • Цагаа олсон, ажилтандаа хүрсэн тусламж, тэтгэмж олгоно.
 • Ажилтнуудын бие бялдарыг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг нь зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор нийтийн биеийн тамир, урлаг, спортоор хичээллэх боломжоор ханган ажиллана.
 • Ажилтнаа хөгжүүлэх, мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор тасралтгүй, системтэй, шат дараалласан сургалт, хөгжлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулж ажиллана.
 • Ажилтан бүрийг өсч, дэвших боломжоор хангаж, сул, чөлөөтэй байгаа ажлын байрыг дотоод эх үүсвэрээс бүрдүүлэхийг зорьж ажиллана.
 • Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хөдөлмөрийн биржтэй бүртгэлтэй болон боломжтой тохиолдолд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг банкинд ажиллах боломжоор хангаж, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжиж ажиллана.


Онлайн анкет