​Д.Даваадалай

Д.Даваадалай

Цахим банкны хэлтсийн захирал

Д. Даваадалай нь мэдээллийн технологийн инженер мэргэжилтэй. Банкны салбарт 2010 оноос хойш Мэдээллийн технологи, Цахим банк, Бизнес хөгжил, Маркетингийн чиглэлээр ажилласан туршлагатай. 2010-2017 онд Капитал банкинд Мэдээллийн технологийн инженер, Картын төвийн эрхлэгч, Бизнес хөгжлийн газрын ахлах мэргэжилтэн, Бизнес хөгжлийн газрын захирал, Цахим банкны газрын ахлах мэргэжилтэнээр тус тус ажиллаж байсан. Одоогоор Цахим банкны хэлтсийн захирлын албыг хашиж байна.