​Д.Даваадалай

Даржаагийн Даваадалай

Бизнес хөгжлийн газрын захирал

2018 оноос Капитал банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирал

2016-2017 он Капитал банкинд Цахим банкны хэлтсийн захирал

2015-2016 он Капитал банкинд Цахим төвийн эрхлэгч

2014-2015 он Капитал банкинд Бизнес хөгжлийн газрын захирал

2013-2014 он Капитал банкинд Картын төвийн эрхлэгч

2012-2013 он Капитал банкинд Ахлах мэргэжилтэн

2011-2012 он Капитал банкинд Програм хангамжийн инженер

2010-2011 он Капитал банкинд Салбар хариуцсан IT инженер

Боловсрол:

2017-2018 он ГУДС, Бизнесийн удирдлагын Магистр

2005-2010 он ШУТИС, Мэдээллийн технологийн Бакалавр