Д. Даваадалай

Д. Даваадалай

Бизнес хөгжлийн газрын захирал
2018 оноос Капитал банкны Бизнес хөгжлийн газрын захирал
2016-2017 он Капитал банкинд Цахим банкны хэлтсийн захирал
2015-2016 он Капитал банкинд Цахим төвийн эрхлэгч
2014-2015 он Капитал банкинд Бизнес хөгжлийн газрын захирал
2013-2014 он Капитал банкинд Картын төвийн эрхлэгч
2012-2013 он Капитал банкинд Ахлах мэргэжилтэн
2011-2012 он Капитал банкинд Програм хангамжийн инженер
2010-2011 он Капитал банкинд Салбар хариуцсан IT инженер


Боловсрол:
2017-2018 он ГУДС, Бизнесийн удирдлагын магистр
2005-2010 он ШУТИС, Мэдээллийн технологийн бакалавр