Д. Бадамчулуун

Д. Бадамчулуун

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

Д.Бадамчулуун нь 2016 оны 10 сараас Капитал банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирлаар томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр ажлын гараагаа Капитал банкны эрсдэлийн удирдлагын газрын эрсдэлийн мэргэжилтэн, Эрх зүй хэрэгжилтийн албаны дарга, ахлах мэргэжилтэн, Зээлийн бодлого зохицуулалтын газрын захирал, Бодлого зохицуулалтын газрын захирал зэрэг албан тушаалыг тус тус хашиж байсан.