Д. Бадамчулуун

Д. Бадамчулуун

Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

2016 оноос Капитал банкны Эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал

2015-2016 он Капитал банкинд Зээлийн бодлого зохицуулалтын газрын захирал

2013-2015 он Капитал банкинд Ахлах мэргэжилтэн,

2012-2013 он Капитал банкинд Эрх зүй хэрэгжилтийн албаны дарга,

2008-2012 он Капитал банкинд Эрсдэлийн удирдлагын газрын эрсдэлийн мэргэжилтэн,

Боловсрол:

2014-2016 он УА, Бизнесийн удирдлагын Магистр

2004-2008 он МУИС-ЭЗС-ийн Бизнесийн удирдлагын Бакалавр.