Дотоод гуйвуулга

Дотоод гуйвуулга

Та Капитал банкны дотоод мөнгөн гуйвуулгын үйлчилгээг сонгосноор Капитал банк болон бусад банкны аль ч салбарт мөнгө гуйвуулах, мөн хүлээн авах боломжтой.
Капитал банкны салбаруудаас дотоодод мөнгө гуйвуулахад дараах шимтгэлийг төлнө.

Дотоодод хийгдэх төгрөгийн гуйвуулга, шилжүүлэг 1,000 хүртэл төгрөг 500 төг
1,001-100,000 1,000 төг
100,001-1 сая хүртэл төгрөг 1,500 төг
1-10 сая хүртэл 2,000 төг
10 сая дээш 5,000 төг
Дотоодод хийгдэх ам долларын гуйвуулга, шилжүүлэг 0-100 ам доллар
101-1,000 хүртэл ам доллар
1,001-10,000 хүртэл ам доллар
10,001 дээш ам доллар
1 ам доллар
2 ам доллар
3 ам доллар
5 ам доллар
Дотоодод хийгдэх валютын гуйвуулга, шилжүүлэг Хятадын юань
Оросын рубль
Бусад валют
0.15%
3.0%
2.0%

Мөнгө угаалт болон терроризмыг санхүүжүүлэх үйл ажиллагааны эсрэг хууль, тогтоомжиийн дагуу төлбөр гуйвуулагч болон хүлээн авагчийн дэлгэрэнгүй хаяг, утасны дугаарыг бичих шаардлагатай.