Г.Баяндалай

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

Г.Баяндалай нь 1999 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг нягтлан бодогч мэргэжлээр бакалавр зэрэгтэй, 2004 онд МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуулийг бизнесийн удирдлагын магистр зэрэгтэй тус тус төгссөн. Тэрээр 2000-2010 онд Тээвэр хөгжлийн банкинд нягтлан бодогч, эдийн

засагч, Зээлийн газрын хяналтын албаны ерөнхий мэргэжилтэн, 2015-2016

онд Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкинд эдийн засагч, 2016 онд “Паблик

кредит”ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар томилогдон ажиллаж байв.

2017 оны 6-р сараас эхлэн Капитал банкны ТУЗ-н нарийн бичгийн даргаар ажиллаж байна.