Гадаад төлбөр тооцоо

Манай банк олон улсын санхүүгийн нэгдсэн SWIFT сүлжээг ашиглан таны мөнгийг дэлхийн аль ч улс оронд найдвартайгаар шилжүүлэн илгээнэ. Дэлхийн улс орон бүр гадаад төлбөр тооцоогоо энэхүү сүлжээг ашиглан хийдэг учир таны шилжүүлсэн мөнгө ажлын 2-3 хоногийн дотор хүлээн авагчийнхаа дансанд орно.

SWIFT сүлжээг ашиглан гуйвуулга илгээхэд шаардагдах зүйлс:

  • Хүлээн авагчийн банк, банкны хаяг, Банкны SWIFT код / банкны код, салбарын нэр/
  • Хүлээн авагчийн нэр, хүлээн авагчын дансны дугаар хаяг, холбоо барих мэдээлэл

Шимтгэл

Валют

Манай банкны шимтгэл

Дамжуулагч банкны шилжүүлэг/ OUR/

1

Долларын шилжүүлэг

/1-3,000доллар-с/ 9доллар

/1-20,000 доллар-с/
25 доллар

/3,0001-10,000 доллар-с/ 15 доллар

/10,000-50,000 доллар-с/ 20 доллар

/20,001-50,000 доллар-с/
50 доллар

/50,001-100,000 доллар-с/ 25 доллар

/50,001 доллар-с дээш/
75 доллар

/100,001-500,000 доллар-с/ 35 доллар

/500,001-с дээш/ 0,03%

2

Еврогийн шилжүүлэг

/1-2,000 евро/ 8 евро

/1-10,000 евро/ 20 евро

/2,001-10,000 евро/ 12 евро

/10,001-50,000 евро/ 15 евро

/10,001-20,000/ 35 евро

/50,001-100,000 евро/ 25 евро

/100,001-500,000 евро/ 40 евро

/20,001-40,000/ 50евро

/500,001-с дээш/ тохиролцоно

/40,001-с дээш/ 100 евро

3

Рублийн шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй 25,000 төгрөг

150 рубль

4

Иений шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг

/Харилцагч банк/ 2,500иен

/Бусад банк/ 5,000 иен

5

Воны шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй 15,000 төгрөг

20,000 вон

6

Бусад валютын шилжүүлэг

Дүн харгалзахгүй 30,000төгрөг

30 доллар