Виза карт

Капитал банкны олон улсын Виза карт нь алтан, энгийн гэсэн 2 төрөлтэй. Энэхүү карт нь олон улсын стандартыг хангасан Chip-тэй буюу EMV картаар гарч байгаа нь нууцын дээд зэрэглэлийг хангасан бөгөөд харилцагчдыг луйврын шинжтэй элдэв эрсдэлээс бүрэн хамгаалах давуу талтай юм.

Давуу талууд:

  • Хамгийн найдвартай, эрсдэлгүй;
  • ОУ-ын EMV стандарт хангасан шилдэг технологиор баталгаажсан;
  • Чип нь мэдээлэл алдагдах, хуурамчаар хувилахаас бүрэн хамгаалагдсан;
  • Долларын болон төгрөгийн данстай;
  • Гүйлгээ бүр нь харилцагч таны нууц кодоор баталгаажина.
  • Таны картын дансны үлдэгдэл /сарын дундаж үлдэгдэл/-д сарын 0.3%-ийн хүү тооцож олгоно.

Алтан виза карт
Картын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Жилийн хүү

Долларын данстай

25$

25$

2 жил

10$

1.8%

/ 100,000-с дээш үлдэгдэлд/

Төгрөгийн данстай

30,000₮

30,000₮

2 жил

10,000₮

3.60%

/ 100,000-с дээш үлдэгдэлд/

Картын үйлчилгээний нөхцөл:


Төгрөгийн данстай

Ам.Долларын данстай


Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит

1

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

10,000,000₮

5,000$


2

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

10,000,000₮

4,000$


3

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

10,000,000₮

5,000$Энгийн виза картКартын нөхцөл:

Бүтээгдэхүүний төрөл

Картын хураамж

Дахин захиалга

Картын хугацаа

Доод үлдэгдэл

Жилийн хүү

Долларын данстай

10$

10$

2 жил

5$

1.8%

/ 100,000-с дээш үлдэгдэлд/

Төгрөгийн данстай

20,000₮

20,000₮

2 жил

20,000₮

3.60%

/ 100,000-с дээш үлдэгдэлд/

Картын үйлчилгээний нөхцөл:


Төгрөгийн данстай

Ам.Долларын данстай


Картын гүйлгээний дүнтэй холбоотой лимит

1

Бэлэн мөнгөний өдрийн лимит

6,000,000₮

3,000$


2

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах лимит

6,000,000₮

3,000$


3

Худалдан авалт хийх болон бэлэн мөнгө авах лимит

6,000,000₮

3,000$


Алтан болон энгийн картын бусад үйлчилгээний нөхцөл:

Картын үйлчилгээний нөхцөл:


Төгрөгийн данстай

Ам.Долларын данстай


Картын гүйлгээний тоолуурын лимит

1

Бэлэн мөнгө авах гүйлгээний тоо

20

10


2

АТМ-аас нэг удаа гарах мөнгөн дүнгийн дээд хэмжээ

Карт хүлээн авагч банкны АТМ-ын мөнгө бэлтгэж багцлах чадамжаас хамаарна. Манай банкны АТМ-ээс нэг удаадаа 25 ширхэг дэвсгэрт багцлах боломжтой. Жнь: АТМ-дзөвхөн 20,000-тын дэвсгэрт байна гэж үзвэл 20,000₮ х 25ширхэг=500’000₮-ыг АТМ багцлах боломжой юм.


3

Худалдан авах хийх гүйлгээний тоо

40

15


4

Картын ПИН код шалгах тоолуур

3


Картын үйлчилгээний шимтгэл:

Гүйлгээний төрөл

Банк

Виза карт (₮,$)


1

АТМ-аас бэлэн мөнгө авах

Гадаадын банк

1.5%(min 3$)Капитал банк

100₮


Дотоодын бусад банк

500₮


2

Салбар, ТТ-өөс бэлэн мөнгө авах

Гадаадын банк

1.5%(min 3$)


Капитал банк

150₮


Дотоодын бусад банк

500₮


3

АТМ-аас дансны үлдэгдэл шалгах

Гадаадын банк

0.5$


Капитал банк

60₮


Дотоодын бусад банк

100₮


4

Салбар, ТТ-өөс дансны үлдэгдэл шалгах

Гадаадын банк

0.5$


Капитал банк

60₮


5

АТМ ашиглан картнаас картруу мөнгө шилжүүлэх

Капитал банк

100₮


6

АТМ ашиглан картын нууц дугаар солих, шинээр авах /PIN, iPIN/

Капитал банк

1000₮


7

АТМ ашиглан картаар хийгдсэн сүүлийн 11 гүйлгээний хуулга авах

Капитал банк

100₮


Картын хөнгөлөлт

  • Олон улсад эдлэх хөнгөлөлт-1 талаар ЭНД авна уу.
  • Олон улсад эдлэх хөнгөлөлт-2 талаар ЭНД авна уу.
  • АНУ-д эдлэх хөнгөлөлтийн талаар ЭНД дарж авна уу.