Валютын ханш /2018.02.23/


МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2398.35 2396.00 2404.00 2394.00 2400.00
EUR 2941.70 2927.00 2990.50 2924.10 2987.50
JPY 22.32 22.15 23.33 22.15 23.26
CNY 377.03 376.50 379.50 376.30 379.20
KRW 2.21 2.11 2.31 2.06 2.29
RUB 42.24 40.80 43.51 41.63 43.30
GBP 3328.19 3287.40 3440.70 3290.70 3437.30
CHF 2549.54 2485.90 2704.50 2488.40 2701.80
SEK 294.39 0.00 0.00 262.80 327.50
AUD 1869.63 1839.50 1999.30 1841.30 1987.40
HKD 306.50 0.00 0.00 295.90 319.10
CAD 1887.13 0.00 0.00 1859.90 1936.10
SGD 1810.55 0.00 0.00 1752.80 1907.30

Та Капитал банкны ханшийг єєрийн сайт дээр байршуулахыг хvсвэл: