Валютын ханш /2018.02.20/


МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2398.26 2396.00 2404.00 2394.00 2400.00
EUR 2953.22 2914.10 2977.60 2911.20 2974.60
JPY 22.25 21.98 23.15 21.98 23.08
CNY 377.79 377.00 380.00 376.80 379.70
KRW 2.23 2.13 2.33 2.08 2.31
RUB 42.33 40.63 43.41 41.46 43.20
GBP 3352.89 3275.70 3428.90 3279.00 3425.50
CHF 2556.78 2470.10 2686.10 2472.60 2683.40
SEK 296.20 0.00 0.00 262.60 327.30
AUD 1881.32 1828.50 1988.50 1830.30 1976.60
HKD 306.50 0.00 0.00 295.90 319.00
CAD 1893.76 0.00 0.00 1861.60 1938.00
SGD 1815.69 0.00 0.00 1745.20 1898.70

Та Капитал банкны ханшийг єєрийн сайт дээр байршуулахыг хvсвэл: