Валютын ханш

Валютын ханш /2018.08.17/

МБ-ны ХААЛТЫН ХАНШ БЭЛЭН АВАХ ХАНШ БЭЛЭН ЗАРАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС АВАХ ХАНШ БЭЛЭН БУС ЗАРАХ ХАНШ
USD 2463.71 2462.00 2474.00 2460.00 2472.00
EUR 2802.10 2772.80 2843.60 2770.00 2840.80
JPY 22.24 21.94 23.13 21.94 23.06
CNY 356.47 356.00 362.50 356.00 361.00
KRW 2.18 2.12 2.25 2.14 2.25
RUB 36.78 35.56 39.02 36.29 38.80
GBP 3131.13 3075.10 3238.30 3078.20 3235.10
CHF 2480.08 2393.90 2598.10 2396.30 2595.50
SEK 268.19 0.00 0.00 236.90 294.20
AUD 1789.76 1747.50 1914.30 1749.20 1902.90
HKD 313.86 0.00 0.00 303.30 327.50
CAD 1877.11 0.00 0.00 1845.60 1924.00
SGD 1789.97 0.00 0.00 1727.40 1880.00

Та Капитал банкны ханшийг єєрийн сайт дээр байршуулахыг хvсвэл: