Б. Янжин

Б. Янжин

Орлогч захирал

2018 оноос Капитал банкны Орлогч захирал

2016-2018 он Капитал банкинд Санхүү хариуцсан дэд захирал

2015-2016 он Капитал банкинд Гүйцэтгэх захирлын орлогч захирал

2014-2015 он Капитал банкинд Хөрөнгө Хөрөнгө удирдлагын газрын захирал,

2007-2014 онКапитал банкинд Санхүү бүртгэлийн газрын захирал

2004-2007 он Капитал банкинд Бүртгэл тооцооны газрын ахлах нягтлан бодогч

1975-2003 он Улаанбаатар хотын банкны Нягтлан бодогч, Ерөнхий нягтлан бодогч, Салбарын захирал, Сэргээн босголт банкинд ахлах мэргэжилтэн, Бүртгэл тооцооны газрын захирал, ахлах нягтлан бодогч,

Боловсрол:

1982-1986 он МУИС-ын Төлөвлөлт, Эдийн засагч

1972-1974 он Санхүү ЭЗ-ийн техникумын Банкны нябо,