Б. Янжин

Б. Янжин

Санхүү эрхэлсэн дэд захирал

Б.Янжин нь Монгол Улсын банк санхүүгийн салбарт ажил хөдөлмөрийн гараагаа 1975 оноос эхэлж, 2016 оны 10 сараас эхлэн Капитал банкны Санхүү эрхэлсэн дэд захирлын албан тушаалд томилогдон ажиллаж байна. Тэрээр 1975 ондУлаанбаатар хотын банкны Нягтлан бодогч, Ерөнхий нягтлан бодогч, Салбарын захирал, Сэргээн босголт банкиндахлах мэргэжилтэн, Бүртгэл тооцооны газрын захирал, ахлах нягтлан бодогч зэрэг албыг тус тус хашиж байв.

2002 оноос эхлэн Капитал банкны ахлах нягтлан бодогч, 2008 онд Санхүү удирдлагын газрын захирал, Бүртгэл тооцооны газрын захирал, Хөрөнгө удирдлагын газрын захирал, Гүйцэтгэх захирлын орлогч зэрэг удирдах албан тушаалыг хашиж байсан арвин их туршлагатай нэгэн юм.