Б. Пүрэвсүрэн

Б. Пүрэвсүрэн

Мэдээллийн технологийн газрын захирал

Б. Пүрэвсүрэн нь 2014 оны 05 сарын 05-наас одоог хүртэл Капитал банкны Мэдээллийн технологийн газрын захирлын албыг хашиж байгаа бөгөөд түүний ажлын гараа2005 оноос эхлэлтэй. ШУТИС-ХМТС-Төслийн оператор, Улаанбаатар их сургуулийн багш, Грейп Сити Монгол” ХХК-н Зааварлагч инженер, Нэт капитал” ББСБ- Санхүүгийн газрын захирал, Нью прогресс группт Төслийн удирдагч зэрэг албыг хашиж байсан.