Б. Пүрэвсүрэн

Б. Пүрэвсүрэн

Мэдээллийн технологийн газрын захирал

2014 оноос Капитал банкны Мэдээллийн технологийн газрын захирал
2013- 2014 он Эй Ти Инженеринг ХХК - Төслийн менежер
2012-2013 он “Нэт капитал” ББСБ - Санхүү бүртгэлийн газрын захирал
2007-2012 он “Грейп Сити Монгол” ХХК - Зааварлагч инженер,
2005-2007 он Улаанбаатарын их сургууль - Багш,
2005 оноос ШУТИС-ХМТС - Төслийн оператор

Боловсрол:

2005-2006 он ШУТИС, Мэдээллийн сүлжээний магистр

2000-2005 он ШУТИС, Электроникийн инженер мэргэжлээр бакалавр