Б.Балсан

Б. Балсан

Төлөвлөлт хяналт, тайлан мэдээний хэлтсийн захирал

2018 оноос Төлөвлөлт хяналт, тайлан мэдээний хэлтсийн захирал

2017 онд Капитал банкны Төлбөр тооцоо бүртгэлийн хэлтсийн захирал

2017 он Капитал банкинд Ахлах мэргэжилтэн,

2017 онКапитал банкинд Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн,

2016-2017 он Капитал банкинд Төлөвлөлт судалгааны мэргэжилтэн

2016 он Капитал банкинд Тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2011-2016 он Капитал банкинд Тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол:

2007-2011 он МУИС-ЭЗС-ийн Бакалавр