Б.Балсан


Бийвлэнгийн Балсан

Төлбөр тооцоо, бүртгэлийн хэлтсийн захирал

2017 оноос Капитал банкны Төлбөр тооцоо бүртгэлийн хэлтсийн захирал

2017 он Капитал банкинд Ахлах мэргэжилтэн,

2017 онКапитал банкинд Бүртгэл хяналтын мэргэжилтэн,

2016-2017 он Капитал банкинд Төлөвлөлт судалгааны мэргэжилтэн

2016 он Капитал банкинд Тайлан мэдээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

2011-2016 он Капитал банкинд Тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн

Боловсрол:

2007-2011 он МУИС-ЭЗС-ийн Бакалавр