"БЭЛЭГ" ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН ХАРИЛЦАГЧ ТАНД БАЯРЛАЛАА,