Боловсролыг дэмжих зээл

Зээлийн зориулалт:

Төрийн болон магадлан итгэмжлэгдсэн хувийн их, дээд сургуулийн оюутны, ерөнхий боловсролын бүрэн дунд сургуулийн сурагчийн сургалтын болон дотуур байрны төлбөрт зориулан олгоно.

Зээлийн нөхцөл:

Хүүний хувь

Жилийн-25.2% /Сарын-2.1%/

Зээлийн хэмжээ

Сургалтын төлбөр: 3.0 сая төгрөг хүртэл, Оюутны дотуур байрны төлбөр: 300 000 төгрөг хүртэл

Зээлийн хугацаа

18 хүртэл сар

Зээл судалсны шимтгэл

Шимтгэлгүй

Өргөдлийн хураамж

5000 төгрөг

Барьцаа

1.0 сая төгрөг хүртэлх зээлийн хувьд цалин болон бизнесийн үйл ажиллагааны тогтмол орлого,

1.0 сая төгрөгөөс дээш зээлийн хувьд барьцаа хөрөнгө нь хөдлөх,үл хөдлөх хөрөнгө байна.

Зээл хүсэгчид тавих шалгуур:

 • Монгол Улсын иргэн, 18 нас хүрсэн, эрх зүйн бүрэн чадамжтай байх;
 • Гэр бүлийн гишүүд нь тогтмол орлогын эх үүсвэртэй байх
 • Барьцаа хөрөнгийн шаардлага хангасан эд хөрөнгөтэй байх;
 • Сургуульд элсэн орсоныг батлах баримт, /“Сургалтын гэрээ”, сургалтын албаны тодорхойлолт /
 • Гэр бүлийн өрхийн насанд хүрсэн, орлого олдог гишүүд энэхүү зээлийн хамтран зээлдэгч болох боломжтой.
 • Суралцаж буй сургалтын байгууллага нь их, дээд сургууль, коллеж бол магадлан итгэмжлэгдсэн байх
 • Зээл, зээлийн хүүгийн сар бүрийн тэнцүү төлбөр нь өрхийн гишүүдийн нийт цэвэр орлогын 30 хувиас илүүгүй байх

Бүрдүүлэх материал:

 • Банкны маягтын дагуу бөглөсөн зээлийн өргөдөл, анкет;
 • Үндсэн болон хамтран зээл хүсэгч, тэдгээрийн гэр бүлийн гишүүдийн орлого баталгаажуулсан баримт;
 • Зээлийн зарцуулалтыг баталгаажуулсан баримт; (Байрны төлбөрийг санхүүжүүлж байгаа тохиолдолд оюутны дотуур байранд суух гэрээний эх хувь, тодорхойлолт, сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэх г.м);
 • Зээл хүсэгчийн болон гэр бүлийн гишүүдийн иргэний баримт бичгийн нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбар;
 • Зээл хүсэгчийн ам бүлийн байдал, оршин суугаа нутаг дэвсгэрийн Засаг даргын тодорхойлолт;
 • Сургуулийн тодорхойлолт, хүсэлт;
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийнгэрчилгээ болон эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн лавлагаа;