БАЯРЫН ӨДРӨӨР АЖИЛЛАХ САЛБАР НЭГЖИЙН ЦАГИЙН ХУВААРЬ