Байгууллагын хугацаатай хадгаламж

Капитал банкинд өөрийн байгууллагын илүүдэл мөнгөн хөрөнгийг байршуулж орлого олох боломжтой. Байгууллагын хадгаламжийг төгрөг болон бусад валютаар нээж болно. Зарим тохиолдолд байгууллагын хадгаламжийн хүү шимтгэл гэрээгээр зохицуулагдана.

ХугацааВалютХүү шимтгэл
3 сар MNT9%
6 сар MNT11%
9 сар MNT12,3%
12 сар MNT13,3%
13 сар MNT13,2%
14 сар MNT13,6%
18 сар MNT14,2%
24 сар MNT14,5%
Доод үлдэгдэл1 000 000 ₮

Бүрдүүлэх материал:

  • ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
  • Улсын татварын албан мэдэгдэл
  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот
  • Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/