Байгууллагын хугацаагүй хадгаламж

Капитал банкинд өөрийн байгууллагын илүүдэл мөнгөн хөрөнгийг байршуулж орлого олох боломжтой. Байгууллагын хадгаламжийг төгрөг болон бусад валютаар нээж болно. Зарим тохиолдолд байгууллагын хадгаламжийн хүү шимтгэл гэрээгээр зохицуулагдана.

Байгууллагын хугацаагүй хадгаламж:

АнгилалДансны доод үлдэгдэл /тухайн валютаар/Жилийн хүүЖилийн хүүХүү олгох
MNT20 00050 сая хүртэл5,0%Жилийн эцэст
MNT20 00050 000 001-с дээш6,8%Жилийн эцэст
CNY100200 мянга хүртэл 1,3%Жилийн эцэст
CNY100200 001-с дээш1,5%Жилийн эцэст
USD1030 мянга хүртэл1,8%Жилийн эцэст
USD1030 001-с дээш2,0%Жилийн эцэст
EUR1025 мянга хүртэл 1,0%Жилийн эцэст
EUR1025 001-с дээш 1,2%Жилийн эцэст

Данс хөтөлсний хураамж 1,000 төг/тэнцэх валют


Бүрдүүлэх материал:

  • ААНБайгууллага, компанийн гэрчилгээний баталгаажсан хуулбар
  • Улсын татварын албаны мэдэгдэл
  • Хадгаламжийн данс нээлгэх хүсэлт буюу албан тоот
  • Гарын үсгийн баталгаа /банкинд ирж хадгаламжийн данс нээлгэсний дараа итгэмжлэгдсэн албан тушаалтан гарын үсгийн баталгааны маягтын дагуу бөглөж, нотариатаар баталгаажуулж ирнэ/