Аккредитив

Аккредитив нь гадаад худалдааны тєлбєр тооцоонд єргєн хэрэглэгддэг эрсдэлгүй, найдвартай үйлчилгээ юм.Гадаад худалдааны үйл ажиллагаа эрхэлдэг, гадаад төлбөр тооцоо гүйцэтгэдэг харилцагч иргэдэд зориулан олон улсын жишигт нийцсэн аккредитивийн бүх төрлийн үйлчилгээг үзүүлж байна.

ЭХ ҮҮСВЭРТЭЙ АККРЕДИТИВ

ИМПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Импортын аккредитив нээх

0.15 хувь

Доод хэмжээ

100 ам.доллар

Дээд хэмжээ

350 ам.доллар

Импортын аккредитивийн нөхцөлд өөрчлөлт оруулах (1 удаа өөрчлөлт оруулахад)

20 ам.доллар

Импортын аккредитивийн дүнг нэмэгдүүлэх (нэмэгдүүлсэн дүнгээс)

0.1 хувь

Доод хэмжээ

50 ам.доллар

Дээд хэмжээ

150 ам.доллар

Импортын аккредитивийг цуцлах

60 ам.доллар

Эх үүсвэргүй аккредитивийн СУДАЛСНЫ шимтгэл

1 хувь

Эх үүсвэргүй аккредитивийн ЭРСДЭЛИЙН шимтгэл

Баталгаатай 6 - 18 хувь,

Баталгаагүй 2.4 - 9.6 хувь /Жилийн/

Импортын зөрчилтэй аккредитивийн баримт (багц баримтаас)

20 ам.доллар

Импортын аккредитивийн баримт шалгах

50 ам.доллар

Аккредитивтэй холбоотой лавлагаа явуулах болон лавлагаанд хариу өгөх

20 ам.долларЭКСПОРТЫН АККРЕДИТИВ

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Экспортын аккредитив нээгдсэнийг харилцагчид мэдэгдэх

30 ам.доллар

Экспортын аккредитивийн баримт харилцагчаас хүлээн авч, шалгах, төлбөрт илгээх

0.1 хувь

Доод хэмжээ

60 ам.доллар

Дээд хэмжээ

300 ам.доллар

Экспортын аккредитивийн өөрчлөлтийг мэдэгдэх

10 ам.доллар

Аккредитивыг хүчингүй болгоход

50 ам.доллар

Гадаадын банкнаас лавлах

25 ам.доллар

Аккредитивын баримтыг шуудангаар явуулах

DHL-ийн тарифаар

Бусад банкны аккредитивийг баталгаажуулах эрсдлийн шимтгэл

-

ЭХ ҮҮСВЭРГҮЙ АККРЕДИТИВ

Нөхцөл

Шимтгэлийн хувь, хэмжээ

Хэмжээ

Банкны өөрийн хөрөнгийн 20 хувь хүртэл

Нээсэн шимтгэл

Үнийн дүнгээс нэг 0.15 хувь

Эрсдлийн шимтгэл /Сар бүр тооцно/

0.5 - 1.5 хувь - Confirmed /Баталгаатай/, 0.2-0.8 хувь - Unconfirmed /Баталгаагүй/

Хугацаа

2 жил

Гадаадын банкны шимтгэлийг харилцагч төлнө/